cphfacilitation

Vi er et kreativt rådgivnings- og videnshus

Verdenmål, partnerskab for handling

Det vil vi gerne facilitere.

Nyheder

Se flere nyheder

Temaer

Fællestrækket for vore temaer er, at bagtæppet er verdensmålene. Vi vil til en hver tid gerne indgå i partnerskaber, som medvirker til opfyldelsen af disse, lokalt, nationalt og internationalt.

Se alle vores temaer

Arbejdsgangsanalyse (LEAN)

Vi er specialister i arbejdsgangsanalyser og Lean, hvor vi sikrer, at både ”operationen lykkes og patienten overlever”. Vi medvirker altid til at få gevinstrealiseringen i hus, både på virksomhedsniveau og på tværs af afdelinger og institutioner.

Automatisering

Vi hjælper jer med at få manuelle processer automatiseret i jeres it-systemer, så jeres institution eller virksomhed kan bruge tiden på det, som giver mening for jer.

Borgergruppers verdensmål

Vi støtter borgergrupper i en bæredygtig udvikling. Vi har stort netværk inden for forskning, uddannelse, produktion og offentlig administration, som kan inddrages i jeres realisering af en bæredygtig fremtid.

Coaching

Vi har lang erfaring med samtaleformen, hvor vi hjælper ledere og medarbejdere videre med deres egne tanker om, hvad der kan og skal forandres i fremtiden.

Evaluering

Vi bidrager med at designe og foretage evalueringer, så I kan blive klogere på jeres formåen samt effekten og kvaliteten af jeres indsatser som institution eller eksempelvis på et politikområde.

Facilitering

Vi sørger for en god interaktion mellem jer, så I som gruppe eller institution med eller uden samarbejdspartnere og borgere får udrettet det, I ønsker indholdsmæssigt. Vi faciliterer såvel store som små drømme.

Fra stress til trivsel

Vi støtter jer i, hvordan I sammen kan øge trivslen og fremme velfungerende team, med spillet ”PÅ FORKANT” udviklet i samarbejde med Arbejdsmiljø København.

Jeres verdensmål

Vi støtter jer til en bæredygtig udvikling. Vi har stort netværk inden for forskning, uddannelse, produktion og offentlig administration, som kan inddrages i jeres realisering af en bæredygtig fremtid.

Kommunikation

Vi hjælper med alt fra udarbejdelse af kommunikationsstrategier til det helt lavpraktiske, eksempelvis at skrive et debatindlæg.

Kompetenceudvikling

Vi klarer alt fra skræddersyede kursusforløb til at udbyde moduler på både akademi-, diplom- og masterniveau i samarbejde med akkrediterede uddannelsesinstitutioner.

Kulturforandringer (Kotter)

Vi faciliterer kulturforandringer på flere niveauer (eksempelvis virksomheder, institutioner) og gerne med udgangspunkt i Kotter eller ottetrins-modellen, som er vores speciale.

Kvalitativ analyse

Vi hjælper jer med at designe og udføre kvalitative analyser, så I eksempelvis kan blive klogere på brugeres og borgernes behov.

Kvantitativ analyse

Vi er eksperter i at foretage kvantitative analyser baseret på såvel jeres egne databaser, spørgeskemaer og officielle databaser, eksempelvis statistiskbanken.dk, så jeres strategier, drift og målsætninger understøttes med data.

Ledelsesinformation

Vi opbygger og implementerer sammen med jer datadreven ledelsesinformation, så I som organisation løbende kan følge med i, om I når målsætningerne med jeres drifts- og udviklingsopgaver.

Ledelsesudvikling

Vi hjælper med lederudvikling både individuelt og i ledelsesteam. At udvikle betyder at udfolde, forandre, rette ud, rede ud, løsne og forløse.

Organisationers verdensmål

Vi støtter organisationer i en bæredygtig udvikling. Vi har stort netværk inden for forskning, uddannelse, produktion og offentlig administration, som kan inddrages i jeres realisering af en bæredygtig fremtid.

Organisationsudvikling

Vi understøtter og faciliterer processer, som tjener det formål at kvalificere samarbejds-, kommunikations- og ledelsesformer i en organisation.

Profiltest

Vi foretager forskellige personlighedstest. En test kan give dig klarhed over, hvilke områder du er stærk på, og hvor der er udviklingsmuligheder. Vi tilbyder både traditionelle test og Whole Brain test.

Projektledelse

Vi hjælper med formulering af vision og målsætninger, design og gennemførelse af prøvehandlinger, projektets leverancer og implementering i praksis med henblik på gevinstrealisering. Vi støtter overblik af projekter i programmer og portefølje.

Strategioplæg

Vi kan hjælpe med at udarbejde strategioplæg. Vi faciliterer processer til dette, således at ledere, organisationer og virksomheder står godt og optimalt rustet til at møde den komplekse fremtid.

Teamsamarbejde

Vi hjælper jer ved opbygning af team, optimering af teamarbejdet herunder teammøderne, afdækning af de forskellige roller i teamet samt konflikthåndtering og meget mere.

Uddannelsers verdensmål

Vi støtter uddannelsesinstitutioner i en bæredygtig udvikling. Vi har stort netværk inden for forskning, uddannelse, produktion og offentlig administration, som kan inddrages i jeres realisering af en bæredygtig fremtid.

Virksomheders verdensmål

Vi støtter virksomheder i en bæredygtig udvikling. Vi har stort netværk inden for forskning, uddannelse, produktion og offentlig administration, som kan inddrages i jeres realisering af en bæredygtig fremtid.

VORES VERDENSMÅL

Vi støtter kommuner, institutioner, organisationer, virksomheder og borgergrupper i en bæredygtig udvikling. Vi har stort netværk inden for forskning, uddannelse, produktion og offentlig administration, som kan inddrages i jeres realisering af en bæredygtig fremtid.

Ydelser

Vores ydelser bygger på fakta og mange års erfaringer. Vores ydelser tager altid udgangspunkt i at skabe en optimal dagligdag for jer samtidig med, at vi sammen sikrer verdensmålene.

Se alle vores ydelser