Fællesskab, mangfoldighed og trivsel

Fællesskab, mangfoldighed og trivsel

Danskerne er blandt verdens lykkeligste folk. Det går på mange måder godt for de fleste mennesker på vores arbejdspladser, vores dagtilbud og skoler, vores studier og vores lokalsamfund.

Alle mennesker, små såvel som store, har ret til et godt fællesskab. Et fællesskab som er præget af mening, anerkendelse, deltagelse og stærke relationer. I et sådant fællesskab bliver mangfoldigheden og forskelligheden også en styrke.

Selvom det går godt for de fleste, er der enkeltpersoner og grupper af personer, som permanent eller midlertidigt føler sig uden for fællesskabet. Det kan også være, at de oplever, at deres arbejdsplads bærer præg af ensartethed, eller at de oplever, at de ikke trives på studiet eller i lokalsamfundet eller generelt.

At have et ansvar giver mening for ethvert menneske. Ansvaret for fællesskabet er vores – allesammens. Og ethvert bidrag til at tage ansvar rækker fremad og gør os stærke.

Cphfacilitation vil gerne samarbejde om udviklingen af fællesskab, mangfoldighed og trivsel gennem:

  • At indgå i partnerskaber om aktiviteter, der sikrer trivsel og tryghed for det enkelte menneske og grupper af personer, når der sker forandringer i deres liv og/eller lokalområdet
  • At rammesætte mangfoldighed og forskelligheden som en ressource og en styrke i fællesskabet
  • At facilitere aktiviteter til at sikre trivsel og forebygge stress på eksempelvis arbejdspladser, studier.
  • At bidrage til udvikling af en fællesskabsbåren og inkluderende kultur i store og små institutioner, således at robusthed og sårbarhed kan gå hånd i hånd
  • At være med til at designe nye bæredygtige analyse-, styrings- og udviklingsmodeller med fokus på fællesskab, mangfoldighed og trivsel.