Forbedret opgaveløsning og samskabelse

Forbedret opgaveløsning og samskabelse

Såvel offentlige som private organisationer oplever et stigende behov for forbedret opgaveløsning blandt andet som følge af ændrede udefrakommende krav, eksempelvis ønsker fra borgere, og måske færre ressourcer at gøre godt med. Det kan også være som følge af ønsker, som kommer direkte fra medarbejdere og ledelse.

Uanset er der tale om, at opgaveløsningen skal forbedres med fokus på mere service, trivsel og kvalitet.

Derfor er det afgørende, at alle organisationer arbejder med og skaber forudsætninger for løbende at tilpasse deres opgaveløsninger, herunder med fokus på gevinstrealisering baseret på fælles data. Det skal ske gennem aktionslærende praksis og samskabelse, hvor også borgere og kunder bydes med ind i designet af analyserne og løsningerne.

Cphfacilitation vil gerne samarbejde om forbedret opgaveløsning, samskabelse og gevinstrealisering gennem:

  • At indgå i partnerskaber om aktiviteter, der er med til at forbedre eller optimere opgaveløsninger og samskabelse i såvel små som store organisationer
  • At facilitere involverende design og gevinstrealisering af forbedringsprocesser sammen med medarbejdere, ledere og borgere/kunder
  • At bidrage til udvikling af fælles databaserede analyser, som led i sikringen af en helhedsorienteret ledelses- og samskabelseskultur
  • At være med til at designe nye bæredygtige analyse-, styrings- og udviklingsmodeller
  • At bidrage til at udvikling af forbedret opgaveløsning og samskabelse bliver en løbende proces, som aldrig ophører.