Ledelse, strategi og navigation

Ledelse, strategi og navigation

God ledelse skaber værdi. ”Ledelse handler om at sætte retning og skabe resultater via og sammen med andre”, sådan skriver Ledelseskommissionen i 2018.

Ledelse i den offentlige sektor skal føre til større kvalitet for borgere, virksomheder og civilsamfund. Med andre ord – borgeren, virksomheder og lokalsamfund skal i centrum for ledelse og opgaveløsningen.

Cphfacilitation støtter ledere og lederteam, så de kan mestre flere discipliner ud fra følgende forståelse af god ledelse:

- Ledere skal kunne mestre kompleksitet og kunne håndtere, at organisationer uophørligt befinder sig mellem det, der er lige nu, og det der er på vej

- Ledere skal kunne lede på tværs i organisationen og ud til borgere, virksomheder og lokalsamfund.

- Ledere skal kunne formulere vision, strategier og målsætninger. Det handler om at kunne skabe mening

- Ledere skal have styr på driften af kerneopgaven/ kerneforretningen. Det indebærer at ledelsen arbejder målrettet med implementering af strategier og målsætninger, og at der sikres monitorering og evaluering af driftens resultater

- Lederen skal have fokus på innovation, så der kan handles rettidigt på selv små tegn på, at hidtidig praksis ikke længere slår til

- Ledere skal kunne evne at se og lede på potentialer for udvikling i de organisatoriske mellemrum og i samspillet med andre organisationer og virksomheder og civilsamfund.

Cphfacilitation vil gerne samarbejde om at facilitere udviklingen af ledelsesopgaven, ledelsesrummet og ledelseskulturen gennem:

  • At indgå i partnerskaber om sikring af god ledelse af innovationsprocesser og samskabelse
  • At facilitere involverende ledelse af udvikling af organisatoriske potentialer
  • At bidrage til udvikling af ledelse af databaseret resultatopfølgning
  • At være med til at designe nye bæredygtige analyse-, styrings- og udviklingsmodeller, som fx kan sikre en evaluering af organisatoriske udviklingsprojekter, såvel kvantitativt som kvalitativt
  • At bidrage til udvikling af en ledelse, som sikrer en organisatorisk kapacitet og forbedringskultur
  • At afvikle kompetencegivende lederuddannelsesforløb på akademi-, diplom- og masterniveau med afsæt i praksisudfordringer i egen organisation i samarbejde med akademi, professionshøjskole eller universitet.