Lærende og udviklende børnefællesskaber

Lærende og udviklende børnefællesskaber

Verden tilhører fremover børn og unge. Børnene og de unge repræsenterer fremtiden. Det siges også med rette, at børn og unge er Danmarks råstof.

Børn og unge lærer i alle situationer og uden grænser - de skal have muligheder for og støtte til at udnytte og udvikle deres ressourcer, relationer og potentialer optimalt.

Derfor er børn og unges læring og udvikling vigtig – for dem selv, deres familier og samfundet, og vi skal have konstant opmærksomhed og fokus på kvalitetsforbedring, vidensbaseret udvikling og hensyntagende implementering., idet vi skal indrette strukturer og organisation, så de til enhver tid fremmer børn og unges læring.

Ledelse af lærende og udviklende børnefællesskaber er af afgørende betydning for dette.

Det er ledelse på alle niveauer: institution, forvaltning og politisk. Lokalt såvel som nationalt og også internationalt.

Cphfacilitation vil gerne samarbejde om udvikling af børns vilkår og læring gennem:

  • At indgå i partnerskaber om aktiviteter, der er med til at kvalificere ledelse og udvikling af lærende børnefællesskaber

· At facilitere involverende design og realisering af forbedringsprocesser sammen med relevante aktører og myndigheder – nationalt, nordisk og internationalt

· At bidrage til udvikling af nye, fælles og helhedstænkende ledelses- og samskabelseskulturer

· At bidrage til at ovenstående bliver en løbende proces og udvikling, som aldrig ophører

· At involvere og involveres i læringsprocesser om bæredygtighed ved at gå med børn og unges optagethed af dette tema

· At være med til at designe nye bæredygtige analyse-, styrings- og udviklingsmodeller

· At bidrage til at sigtepunkter og omdrejningspunkter i processerne også er faglighed, fællesskab og fremsyn.