Bæredygtige lokalsamfund

Bæredygtige lokalsamfund

Et bæredygtigt lokalsamfund er et samfund, der sikrer mindst lige så gode livsvilkår for fremtidens generationer som for nuværende borgere. Fremtiden forvaltes med andre ord nu.

Bæredygtige lokalsamfunds forståelse af deres udfordringer og udvikling af løsninger hviler derfor på principper om et ansvar for miljøet, samt en styrkelse af deres sociale kapacitet, involvering, fællesskab og lokal samskabelse.

Lokalsamfundene er udfordret fra flere kanter. Derfor er vi nødt til at forny vores forståelser, viden og adfærd. FN`s verdensmål for en bæredygtig udvikling er et vigtigt bagtæppe i den forbindelse.

Der er behov for mere værdiskabende, involverende og helhedsorienterede måder at planlægge på, som i konkrete handlinger fører os frem mod stadig mere attraktive og bæredygtige lokalmiljøer.

Cphfacilitation vil gerne samarbejde om udviklingen af bæredygtige lokalsamfund gennem:

  • At støtte og facilitere udviklingen og effektskabelsen gennem konkrete initiativer til udvikling af fællesskaber og innovativ praksis i bæredygtige lokalsamfund
  • At bidrage til indsigt i og forståelse for det danske civilsamfunds aktuelle potentialer, historie og udfordringer
  • At analysere potentialer i globale kommunale platforme, der fokuserer på udvikling af bæredygtige lokalsamfund, f.eks. Smart cities, C40 og UNESCO Lærende Byer
  • At være med til at designe nye bæredygtige analyse-, styrings- og udviklingsmodeller
  • At støtte udviklingen af lokale borgerinitiativer, herunder lokal kapacitetsopbygning med henblik på dialog med kommunen, baseret på bæredygtighed
  • At skabe en kommuneplanlægning med fokus på udvikling af en bæredygtighed med FN`s verdensmål som bagtæppe.