Teamudvikling på en skole

Teamudvikling på en skole

Cphfacilitation har et givende samarbejde med Erhvervsskolen af 2011 om teamudvikling i et af skolens medarbejderteam.

Teamudviklingen af medarbejderteamet har haft flg. hovedelementer: 1) Værdiafklaring og 2) Persontyper – erkendelse og forståelse.

Et sådant udviklingsforløb begynder med en forberedelsesfase, hvori ledelsen naturligvis er involveret ift. deres ønsker til processen. Hvor kom ønsket fra? Er det medarbejderne selv, er det ledelsen eller er det et fælles ønske?

Så kan det første procesdesign laves. Herefter er der dialog med det pågældende medarbejderteam, således der kan afklares ift. ønskerne til indhold og process. Ligeledes begynder en opbygning af tillid I relationen mellem rådgiver og medarbejderteamet.

Efter dette møde kan det endelige design udarbejdes, idet der også indbygges, at der undervejs alt efter udvikling i processen kan indbygges ønskede forandringer.

Processen med værdiafklaring afvikles over nogle eftermiddage, og har følgende indholdsbrikker:

  1. Grundig kendskab til hinanden, kompetencer og præferencer;
  2. Hvad sker der psykologisk med os, ved noget nyt;
  3. De 3 P’er i teamsamarbejdet: altid professional, af og til personlig og aldrig privat samt
  4. Selve værdifklaringen.

Værdiafklaringen indeholder følgende aftaler: a) Relationer mellem teamets medlemmer?; b) Relationer mellem de unge og teamet? og c) Relationer mellem teamet og resten af skolen? d) Pædagogiske visioner og læringssyn? e) Kommunikation – hvorfor, hvordan og hvad? samt f) Opgavevaretagelsen i teamet?

Til slut en samlet opsamling med medarbejderne – hvad har vi lært og hvad tager med os til næste del om persontyper.

Persontype-delen laves i et godt og konstruktivt samarbejde med HR-medarbejder i ES 2011. Medarbejderne besvarer et spørgeskema, hvorefter deres individuelle profiler fremgår. Disse profiler giver sammen med ovenstående værdiafklaring medarbejderne god forståelse og afklaring ift. at få det gode samarbejde i teamet til at fortsætte.

Til slut laves en samlet opsamling til medarbejderne i teamet og ledelsen.

Hvis du vil vide mere kan du kontakte partner og senior rådgiver Knud Nordentoft 40305281 eller på mail knud.nordentoft@cphfacilitation.dk.