Skoleudvikling for Kirkebjerg Skole

Skoleudvikling for Kirkebjerg Skole

Cphfacilitation har siden januar 2019 været fast partner i skoleudviklingen på Kirkebjerg Skole, Vanløse, Københavns Kommune.

Cphfacilitation har stået for sparring og coaching af både skoleledelsen, idet skolen har en vakant stilling på skolelederposten, og på processen i forbindelse med udvidelsen af specialklasserækken på skolen.

Kirkebjerg Skole har i skoleåret 2019/20 indskrevet 1.070 elever, som er fordelt på 39 klasser. Ledelsen består en skoleleder, tre pædagogisk ledere/ souschef for almenområdet, en administrativ leder, to afdelingsledere for specialklasserækken.

Skolen har en Læseklasserække– med klasser for elever med særlige læsevanskeligheder - har 30 elever fordelt på 2 storklasser lille x og Store X. Derudover har skolen en specialklasserække for elever med autisme og ADHD. Denne specialklasserække er startet i 2017, og der er syv grupper med i alt 50 elever.

I nær tilknytning til skolen ligger et fritidshjem Bjerget, med tre afdelinger(Lillehøj, Skjulhøj og Gården), som skolen har et meget kvalificeret samarbejde med.

Kirkebjerg Skole er en skole, hvor alle elever lærer i fællesskaber. Alle, der er en del af Kirkebjerg Skole, skal føle sig trygge og stolte og vi skal alle sammen udvise tillidsfulde fællesskaber. På Kirkebjerg Skole er fællesskabets grundværdi trivsel, hvor trivsel
går på tre ben; den personlige, den relationelle og den faglige.

Bestyrelsen peger på en række indsatser frem mod udgangen af skoleåret 2018/2019, herunder etableringen af specialklasserækken (startet 1. august 2017) og udrulningen af København Kommunes nye læringsplatform Meebook.

Vil du høre mere om hvordan Cphfacilitation kan hjælpe din skole, så kontakt partner Knud Nordentoft på e-mail knud.nordentoft@cphfacilitation.dk eller mobil 4030 5281.