Forbedret opgaveløsning i en kommune

Forbedret opgaveløsning i en kommune

Cphfacilitation har faciliteret et komptenceforløb med fokus på forbedret opgaveløsning og gevinstrealisering for ca. 130 medarbejdere fra Kalundborg Kommune.

Fra 2015 til 2018 stod Cphfacilitation i samarbejde med kommunens HR-folk for opstart, udvikling og facilitering af kurser, netværksmøder, lederkurser, meritforløb i Kalundborg Kommune.

Udover mere trivsel, kvalitet i opgaveløsningen og service blev der også frigjort mere end 15.000 timer årligt til de centrale kerneopgaver over alt i kommunen.

Gennem kompetenceforløbet blev der også skabt et fælles sprog på tværs af organisationen samt en bevidsthed og åbenhed om, at man kan skabe forandringer.

Der er tale om et praksisnært forøb for alle faggrupper, hvor alle med udgangspunkt i deres egne arbejdsprocesser kan gennemføre de forbedringer, som alle har talt om længe. I sidste ende bliver der skabt en ny organisationskultur med ny viden og færdigheder blandt kommunens medarbejdere, som fremadrettet kan bruges andre steder i organisationen.

Vil du høre mere om dette, så kontakt partner Hjarn v. Zernichow Borberg på mobil 2010 0208.