Forbedret opgaveløsning på plejehjem

Forbedret opgaveløsning på plejehjem

Cphfacilitation har hjulpet medarbejdere og ledere i køkkenet på Holmegaardsparkens plejehjem med at frigøre ressourcer til nye opgaver.

Baggrunden er, at bestyrelsen og ledelsen har besluttet, at plejehjemmets køkken skal være et mere bæredygtigt køkken med fokus på økologi og på at lave maden fra bunden af. Det kræver flere ressourcer at lave maden fra bunden af, så Cphfacilitation har gennem efteråret 2019 hjulpet køkkenets ledelse og medarbejdere med at se på deres arbejdsgange, deres prioriteringer af opgaver, samarbejde m.v.

Resultatet er ikke en tyk rapport, men allerede indførte nye arbejdsgange og måder at samarbejde på, fx tavlemøder, så der nu er frigjort timer til et mere bæredygtigt køkken med fokus på økologi og at lave maden fra bunden af.

Samarbejdet fortsætter i 2020, hvor fokus bliver på at hjælpe med at få frigjort ressourcer til mere tid til de beboernære opgaver.