Evaluering: Kulturforandringsprojekt

Evaluering: Kulturforandringsprojekt

Cphfacilitation evaluerer et stort tværgående  kulturforandringsprojekt i Herlev Kommune.

Herlev Kommunes strategi for tidlig forebyggelse – ”På sporet af det gode børneliv”- skal sikre, at alle involverede så tidligt som muligt arbejder med at bryde den sociale negative arv og understøtte trivsel og udvikling hos alle børn.

Et af indsatsområderne i strategien drejer sig om fagprofessionel kompetenceudvikling, hvor et centralt perspektiv i aktiviteterne og den tilknyttede evalueringsindsats er at fastholde fokus på de 0-6-årige børn, deres familier og nære netværk. I forlængelse heraf er der opnået støtte fra Den A.P. Møllerske Støttefond til projektet "Nye veje til samarbejde - i og med Åben Dialog".

Kulturforandringsprojektet løber over fem år, og der skal uddannes 100 ledere og medarbejdere inden for børne- og familieområdet i brugen af Åben Dialog-tilgangen. Ud af disse 100 skal 10 ledere og/eller medarbejdere yderligere uddannes i brugen af FIT-metoden, som skal anvendes til løbende evaluering og dokumentering af det borgeroplevede udbytte af mødet mellem borger og fagprofessionelle.

Cphfacilitations eksterne evaluering arbejder i tre spor: 1) Hvordan oplever deltagerne ÅD- og FIT-uddannelsen, 2) Hvad skønner sagsbehandlerne i de konkrete sager og 3) Kvantitative data over produkt- og effektskabelsen.