Stress: Vi har gode erfaringer med facilitering af læringsspil

Stress: Vi har gode erfaringer med facilitering af læringsspil

Vi har blandt andet været med til udvikle et spil om inklusion og fællesskab i skoler. Spillet er generisk og er rettet mod lærere og pædagoger og kan anvendes som et værktøj til kompetenceudvikling, inspiration til faglige arrangementer, ved teammøder og i pædagogiske udviklingsprojekter i skolen. Kort fortalt handler spillet om, "hvordan man skaber optimale vilkår for inklusion i et læringsrum, der skal rumme mange udfordringer".

Spillet giver fælles retning og sprog om inklusion. Det bygger bro mellem teori og praksis, og det skaber en lærende og brugbar dialog om tilgangen til inklusion. FÆLLESSKABET simulerer et skoleår på en fiktiv skole, der har store udfordringer med inklusion. For at vinde spillet skal man prioritere sine ressourcer klogt, lægge en pædagogisk linje og håndtere en række svære situationer. Undervejs i spillet bringes man løbende tilbage til virkeligheden og knytter læringen an til egen praksis.

FÆLLESSKABET kan både anvendes som et værktøj til kompetenceudvikling og som inspiration til tværfaglige arrangementer. På teammøder og i pædagogiske udviklingsprojekter kan deltagerne bruge spillet til at udvikle ideer og tiltag, som man efterfølgende følger op på:

Vi tilbyder skoler, institutioner, virksomheder og andre interesserede facilitering om at skabe et bedre fællesskab.

Ligeledes tilbyder vi at facilitere indsatser til forebyggelse af stress. Her kan vi også anvende læringsspil. Dette spil hedder, PÅ FORKANT, og spillet kan fx bidrage til:

  1. At opbygge en stressforebyggende kultur og struktur på arbejdspladsen og i teamet
  2. Hjælpe til at spotte tidlige tegn på stress hos dig selv og dine kollegaer, og
  3. Gøre stressforebyggelse til et kollegialt anliggende.

PÅ FORKANT er et spil, hvor man på legende vis bliver klogere på, hvordan stress opstår, og hvordan det kan forebygges. Deltagerne bliver ført gennem et år på en arbejdsplads under pres. Som team skal man i fællesskab lykkes med kerneopgaven, samtidig med man opbygger en stressforebyggende kultur og struktur på arbejdspladsen. Deltagerne reflekterer løbende over, hvordan indsigter og pointer kan overføres til deres egen virkelighed. Afslutningsvis diskuterer man hvilke konkrete tiltag, man vil sætte i værk for at opbygge en mere stressforebyggende kultur og struktur på ens egen arbejdsplads.

Læringsspil kan absolut noget i forhold til foranding og udvikling, personlig såvel som organisatorisk.

Vi kan også tilbyde facilitering gennem læringsspil i forbindelse med andre temaer eller emner.

Hvis du vil vide mere om dette kan du kontakte partner og seniorrådgiver Knud Nordentoft 40305281 eller på mail knud.nordentoft@cphfacilitation.dk.