Analyse af billedkunsten i kommunerne

Analyse af billedkunsten i kommunerne

Bestyrelsen i Billedkunstnernes Forbund besluttede i forsommeren 2019 at fokusere på, hvilke potentialer et øget fokus på billedkunsten rummer for kommunerne, og hvilke anbefalinger der kan gives til billedkunstnere og kommuner, så resultatet af et samarbejde bliver så værdifuldt som muligt.

Til at støtte og kvalificere dette samarbejde bad bestyrelsen cphfacilitation om at udarbejde en kortlægning om billedkunsten og kommunerne.

Resultatet af denne analyse fremgår af publikationen ”Billedkunsten i kommunerne – potentialer og anbefalinger”, der blev udgivet af Billedkunstnernes Forbund i januar 2020. Link til rapporten her:

https://www.bkf.dk/wp-content/uploads/2020/02/200120_BIF_billedkunstikomm_20x26_net.pdf

Data til kortlægningen er indhentet gennem en desktop research af samtlige kommunale hjemmesider, data fra relevante analyser af kunst og kultur i kommunerne, indsamling af kvantitative data af de økonomiske rammebetingelser for billedkunsten i Viborg kommune, og på baggrund af disse en analyse af det økonomiske tilbageløb fra kulturbudgetterne til det offentlige i form af skatter, afgifter samt afledte effekter i turisme- og kreative erhverv. De kvantitative data er suppleret med en række kvalitative interviews af billedkunstnere og kommunale kulturforvaltere, der beskrives som cases i kortlægningen.

Billedkunstnernes Forbund skriver i Billedkunstneren nr. 1 2020 ” Nu får kommunalpolitikere, embedsfolk og lokalt engagerede billedkunstnere et nyt redskab til brug i samarbejdet for at flere borgere i hele landet kan få gavn og glæde af alt det billedkunsten kan bidrage med. Rapporten kortlægger den vigtigste kulturpolitiske forskning og formidler mange gode eksempler på, hvordan der skabes gode rammer for den professionelle billedkunst lokalt”.

Kortlægningen er udarbejdet af partner i cphfacilitation Hjarn von Zernikow Borberg, cand. polit og ekstern lektor på Økonomisk Institut på Københavns Universitet og partner i cphfacilitation Flemming Olsen, tidligere Børne- og kulturdirektør i Herlev kommune og master i kulturplanlægning.

Cphfacilitation har således kompetencer i at gennemføre analyser, der kobler kvantitative økonomiske data med kvalitative data om kunst og kultur.

For yderligere information henvendelse til Flemming Olsen på mobil 30519897.