Natalia Newel Eldon

Natalia Newel Eldon

Natalia er ekstern seniorrådgiver i Cphfacilitation.

Natalia er særligt optaget af at reducere og forebygge stress, samt at fordre menneskelig udvikling, trivsel og velvære individuelt og interpersonelt ud fra en praktisk og teoretisk tilgang med udgangspunkt i relevante samfundsbetingelser.

Natalia har mange års erfaring med logisk opbygning og formidling af undervisning med kundens behov og udvikling i centrum. Med udgangspunkt i motivation, indfrielse af mål og visioner, har formidlingen været rettet mod en diversitet af kulturer, aldre og emnefelter såsom stress, litteratur, sprog, yoga og kost. Hun har afholdt kurser og foredrag for at bidrage værdiskabende med sundhedsfremmende interventioner i tæt samarbejde med internationale og lokale partnere i de udviklingslande, hun har boet i.

Natalia afslutter en cand. pæd. i pædagogisk psykologi juli ’23 og er uddannet lærer, stress coach yogalærer, samt kostvejleder.