Jane Heilmann

Jane Heilmann

Jane er ekstern seniorrådgiver i Cphfacilitation. Jane er særligt optaget af forbedret opgaveløsning (procesoptimering, udarbejdelse af nye forretningsgange) og forandringsledelse. Derudover har Jane arbejdet med klassisk Lean og temaudvikling. Jane har desuden mange års erfaring som underviser og oplægsholder.

Jane og uddannet jurist med en baggrund som sagsbehandler. Hun er ansat som chefkonsulent i Skatteankestyrelsens Digitaliseringskontor, hvor hun som projektleder har ansvaret for udvikling og optimering af digitale løsninger i sagsbehandlingen.

Jane er certificeret i Lean og Prince2 og derudover uddannet projektleder og proceskonsulent.

Du kan skrive til Jane på kontakt@cphfacilitation.dk.