Steen Hildebrandt: Brug forskningen til at sikre fremtidens bæredygtige velfærdssamfund

Steen Hildebrandt: Brug forskningen til at sikre fremtidens bæredygtige velfærdssamfund

"Brug forskningen til at støtte systemiske processer i den store transformationsproces til fremtidens bæredygtige velfærdssamfund".

Professor Steen Hildebrandt kom med udtalelsen i forbindelse med sine betragtninger om, hvordan forskningen kan bidrage til en bæredygtig omstilling. Steen har gennem et langt liv forsket i ledelse og organisationsudviklinger og er i dag formand for 2030-panelet, som rådgiver Folketingets Tværpolitiske Tænketank.

Steen indledte med at understrege, at verdensmålene overordnet er en politisk vision vedtaget på FN`s generalforsamling i 2015. Visionen bygger på værdier udtrykt med sætningen ”leave no one behind”.

Når vision og de grundlæggende værdier skal omsættes i handleplaner for en mere bæredygtig klode, så er det vigtigt at være sig bevidst, at alt på kloden er forbundet, og at det enkelte menneske er af betydning. Derfor er der brug for tænke og handle systemisk.

Corona-pandemien har netop vist os at vi er afhængige af hinanden på kloden. Nogle siger, at vi skal vende tilbage til dagligdagen før coronaen, men det er netop hvad vi ikke skal. Vi skal ikke tilbage til business as usual. Der er tværtimod brug for en samfundstransformation, så vi formulerer visionen for ” det bæredygtige velfærdssamfund” på samme måde som visionen om fremtidens velfærdssamfund og den danske model blev formuleret i efterkrigstiden.

En sådan transformation kræver tværgående forskning. Verdensmålene er udtryk for en helhed, og kan ikke implementeres i de vante siloer i organisationer. Der er behov for at vi rækker ud over egen silo, og til erhvervsliv og til civilsamfund.

2030-panelet har netop offentliggjort en national baseline for den danske indsats i arbejdet med verdensmålene. Det er nyttig viden, men det er vigtigt at huske, at” det er ikke alt der tæller der tælles, og det er ikke alt der tælles, der tæller. Vi kan bruge denne baseline til at fortælle, hvor langt fremme i bevægelsen mod målet, og om vi bevæger os den rigtige vej.

Men samtidig er det vigtigt, at vi holder fokus på transformationsprocesserne. Ikke justere, ikke reparere – men afgørende transformere. Derfor er der brug for forskning der bidrager med viden om, hvordan der skabes værdi af samarbejde og samskabelse i organisationer og i deres samspil med erhvervsliv og civilsamfund, sluttede Steen Hildebrandt.

Professor Steen Hildebrandt deltog i Cphfacilitations debatmøde 3. september 2020 om forskningens rolle og bidrag til implementering af verdensmålene. Med overskriften ” Verdensmålene fra 2020 til 2030 – brobygning mellem politikere, forskere, virksomheder og borgere” afvikler Cphfacilitation en række debatmøder med vores samarbejdspartnere samt unge fra 3. g på Gladsaxe Gymnasiums internationale studieretning.

Første møde blev afholdt i januar 2020, hvor vi satte fokus på politikernes rolle i forhold til implementering af verdensmålene, hvor vi havde besøg af MF Mette Gerskov, som er næstformand for Folketingets Tværpolitiske Tænketank.