"Vi skal bygge så bæredygtigt, at vore huse reelt kan kompostere, hvis vi forlader dem"

"Vi skal bygge så bæredygtigt, at vore huse reelt kan kompostere, hvis vi forlader dem"

Det var et af hovedbudskaberne fra Lars Jørgensen fra Egen Vinding og datter. Han var en af tre oplægsholdere mandag d. 13. september 2021, hvor Cphfacilitation fortsatte dialogen om FN`s verdensmål. På dette tredje dialogmøde satte vi fokus på erhvervslivets rolle og ansvar i forhold til verdensmålene. Der var tre kompetente og værdifulde oplæg efterfulgt en stor spørgelyst fra de mange fremmødte.

Direktør Lars Jørgensen fra virksomheden Egen Vinding og Datter var som nævnt en af oplægsholderne. Her var fokus var på det bæredygtigt byggeri og på kooperativer.

Iværksætteren Lars fortalte bl.a. om Det Åndbare Hus og bød ligeledes ind med værdisættet for Egen Vinding og Datter:

Fokus på miljøet: "Som virksomhed tager vi ikke kun hensyn til miljøet i byggefasen. Vi lægger stor vægt på at minimere miljøbelastningen af både produktion, byggeri og materialeafskaffelse/genbrug."

Fondsejet: "Vi er fondsejet, og både vil og skal således arbejde aktivt med økologi og gode vilkår for mennesker.

Tillid og dialog: "Vi bygger vores forretning og aktiviteter på et fundament af dialog og tillid mellem alle involverede."

”Vi skal bygge så bæredygtigt, at vore huse reelt kan kompostere, hvis vi forlader dem.”, sagde Lars Jørgensen.

Cphfacilitation bistår gerne med viden og facilitering med verdensmålene som omdrejningspunkt og værdiafsæt, og vi gør det i fællesskab og partnerskab. Kontakt Knud Nordentoft på e-mail: Knud.nordentoft@cphfacilitation.dk.