Vejen til mindre ensomhed

Vejen til mindre ensomhed

Hvordan kan principper udviklet for mange år siden i bilindustrien bidrage til at forebygge følelsen af ensomhed hos nogle beboere på Holmegårdsparken? Konsulenterne Hjarn v. Zernichow Borberg og Jane Heilmann skal sammen med plejepersonalet optimere processerne omkring praktiske opgaver. Hjarn fortæller her i et interview hvordan. Målet er at kunne frigive tid for plejepersonalet, som kan bruges til aktiviteter og nærvær med beboerne. Og det er ikke første gange Hjarn, Jane og medarbejdere på Holmegårdsparken arbejder sammen om LEAN-principper.

Af Maja Topsøe-Jensen, Holmegaardsparken, Charlottelund.

Hvad er LEAN?

At arbejde efter LEAN-principperne betyder at arbejde smartere – ikke hurtigere. På Holmegårdsparken ønsker ledelsen en kulturforandring på baggrund af en vision om blandt andet mere trivsel og mindre ensomhed for de ældre.

Gennem arbejdet med LEAN kan vi sammen med medarbejderne højest sandsynlig frigøre tid for plejepersonalet, som kan bruges sammen med beboerne. Så vi kan skabe mere trivsel, service og kvalitet og for de samme penge. Det er vigtigt at slå fast, at LEAN her udelukkende bruges til at optimere praktiske processer for medarbejderne – ikke i forhold til f.eks. pleje af beboerne.

Vi arbejder med løbende forbedringer. Ledelsen sætter rammen, og medarbejderne udfylder denne ved løbende at skabe forbedringer sammen. Direktør Linn og de øvrige ledere har været gode til at skabe forudsætningerne for dette.”

Hvorfor giver det mening at bruge LEAN-konsulenter på Holmegårdsparken til at hjælpe plejepersonalet med at frigøre tid fra praktiske opgaver, så de kan arbejde mere med at forebygge ensomhed og være mere sammen med beboerne?

Vi er to kollegaer fra Cphfacilitation, jeg og min kollega Jane Heilmann, som sammen kommer på Holmegårdsparken. Vi er gode til at hjælpe kulturforandringen på vej, hvor det er medarbejdernes ideer og løsninger, der bruges. Lidt forenklet kunne man sige, at medarbejderne har ideerne, og vi har redskaberne. Desuden har Jane og jeg stor viden og erfaring fra andre ældrecentre og andre kommuner.”

Køkkenmedarbejderne samt konsulenterne Hjarn og Jane arbejdede i 2019 med bl.a. værdistrømsanalyse vedrørende hentning af frostvarer. Det blev en øjenåbner for personalet, idet det blev klart, at det kunne gøres smartere og på kortere tid.

I har i efteråret 2019 samarbejdet med køkkenpersonalet og ledelsen på Holmegårdsparken om at optimere processer i køkkenet. Hvad oplevede I dengang?

” Vi oplevede et stort engagement for at få ændret på tingene, da vi først kom i gang, men vi oplevede også en vis nervøsitet for og undren over, hvad alt det nye betød. Vi så også hurtigt, at medarbejdere og ledere kunne mere sammen, når arbejdsgangene blev ændret, og fokus på service, kvalitet og trivsel kunne holdes i arbejdsgangene. Konkret kom vi i fællesskab frem til, at køkkenpersonalet dagligt skulle indføre tavlemøder (dele viden), og at det eksempelvis skulle være lettere at finde køkkenredskaber og modtage ordrer fra caféen (standardisering).”

Projektet går i gang i januar 2021. Hvordan vil beboere mærke projektet på kort og lang sigt?

”På kort sigt tror jeg ikke, at beboerne vil bemærke ændringer. Jeg og Jane vil efter planen holde møder med nogle af medarbejderne i januar, og derudover vil vi på enkelte dage i februar være på afdelingernes fællesarealer og observere personalet. Møderne ligger på tidspunkter, så det forstyrrer beboerne og de daglige rutiner så lidt som muligt.

Vi samarbejder med personalet om at frigøre tid og ressourcer, så beboerne på lidt længere sigt gerne skulle kunne mærke, at der vil blive f.eks. flere aktiviteter og større mulighed for at forebygge ensomhed.

Vi er i øvrigt fuldt informerede om og overholder alle corona-restriktioner.

Ovenstående artikel er fra HP-Avisen, som er Holmegaaardsparkens officielle blad, hvor de ældre, deres pårørende og ældrecentrets personale oplyses om, hvad der sker på centeret.