Hjælper Skolen For Livet på Møn

Hjælper Skolen For Livet på Møn

Cphfacilitation er rådgiver og konsulent for Skolen For Livet på Møn. For skolen er i gang med et spændende projekt, Udvikling, fastholdelse og fornyelse.

Skolen For Livet vil gerne styrke og udbygge skolens grønne og bæredygtige profil. Bestyrelsen siger således: ”Det vil vi, fordi vi synes, det er rigtigt, i den tid vi lever i. Og fordi vi tror på, at vores børn og unge derved får endnu mere meningsfyldt læring, som vil komme dem til gavn og glæde nu og i deres egen fremtid.”

Bestyrelsen har derfor i samråd og fællesskab med skolens stiftere, Kaspar Jørgensen og Tina Corneliussen, besluttet en plan for at udbygge de grønne og bæredygtige tiltag omkring skolen og samtidigt fastholde de pædagogiske og læringsmæssige principper, som skolen bygger på. Planen rummer endvidere en organisatorisk ændring i ledelsen.

Efter de første syv års skoledrift er skolen klar til et skridt mere. Skolen vil gerne styrke skolen som ambassadør for den grønne og bæredygtige omstilling, i lokalsamfundet og i verden. Skolen har en stor grund, som skal udbygges med en stor køkkenhave, der kan producere økologiske grøntsager ikke bare til skolen, men til andre lokale, der er interesserede. Skolen vil invitere lokale og frivillige fra hele verden til at være med. Her skal være fællesspisning med børnene, folkekøkken og foredrag om halmbyggeri, permakultur og sammenhængskraft m.m. Aktiviteterne skal inddrages i projektundervisningen på skolen i hverdagen.

For at have kræfter, kompetencer og fokus nok både til skoledrift og den nye udvikling, har bestyrelsen besluttet at oprette en deltidsstilling, der skal bære dette nye bæredygtighedsprojekt ind i skolen. Denne deltidslærer har nogle undervisningstimer om ugen, hvorved initiativerne omkring den grønne omstilling på hele skolegrunden naturligt knyttes til og udnyttes som læring til børnene. Det er en stilling, som bestyrelsen stræber efter, at Kaspar kommer til at udfylde. Ligeledes ønsker bestyrelsen, at Tina fortsætter sit enorme pædagogiske arbejde på skolen.

Derfor har skolen indledt en proces for ansøgning om en ny leder til Skolen For Livet. Planen er, at der ansættes en ny leder til årsskiftet. Da det tager lang tid, begynder arbejdet allerede nu. Den fremtidige organisationsstruktur og arbejdsgange på Skolen For Livet vil blive fastlagt i samarbejde med den nye skoleleder og bestyrelsen.

Hvis du vil vide mere om vores arbejde i Skolen For Livet kan du kontakte partner og senior rådgiver Knud Nordentoft 40305281 eller på mail knud.nordentoft@cphfacilitation.dk.