Kreativ Demokrati Legeplads – fokus på bæredygtighed

Kreativ Demokrati Legeplads – fokus på bæredygtighed

Aktionsuniversitet afholdt d. 11. oktober 2021 Kreativ Demokrati Legeplads.

Målet på dagen var at afvikle aktioner, der på forskellig måde undersøgte hvordan lokale og globale problemer kan transformeres til livlige, kreative, bæredygtige og intelligente handlinger, der tilfører værdi.

Partner Flemming Olsen, cphfacilitation, afviklede sammen med forperson i Aktionsuniversitetet, Christa Amhøj, en workshop, der undersøgte, hvordan klimahandlingsplaner kan realiseres ved at mobilisere deltagelse i byens og naturens rum. Temaet er meget relevant netop nu i kommunerne, da næsten alle kommuner er med i DK2020, der udvikler klimahandlingsplaner, så kommunerne kan leve op til Paris-aftalens målsætninger og en nul- udledning af CO 2 i 2050.

En sådan plan er ikke kun teknik, men i høj grad også en plan, der har fokus på at skabe rammer for ændret adfærd.

Derfor afprøvede deltagerne om formiddagen en model udviklet af WHO, bestående af 6 p`ere:

- People: Kortlægning af eksisterende aktiviteter, ressourcer og mennesker som byggesten til fællesskabelse. Opgaven sætter holdet.

- Participation: Motivation og deltagernes lyst til deltagelse. Opgaven skal give mening.

- Place: Hvordan kan byens/lokalsamfundets rum bruges til at skabe rammer for forandringer/ ændret adfærd?

- Prosperity: Fokus på værdiskabelse på flere bundlinjer, økonomi, miljø, sammenhængskraft, innovationskraft m. fl.

- Peace: Hvordan skabes fælles accept af målet på tværs af afdelinger, organisationer og aktører m.m.

- Planet: Hvordan sikres at den samlede indsats er resilient i fremtiden og dermed til gavn for planeten?

Fælles for arbejdet i de seks faser er, at der ikke kun fokuseres på rationelle, logiske handlinger, men også ligeværdigt på æstetiske og følelsesmæssige handlinger, som er med til at skabe blik for nye og anderledes løsninger.

Deltagerne nåede at prøve 3 af faserne. På en stor planche tegnede de aktører og steder, der er vigtige for et lokalsamfunds omstilling. Hjemmet, et tingsted/forsamlingshus, dagtilbud, skole, ungdoms- og erhvervsuddannelse, et stykke jord i byen, sundhedshuset m.m. Men det vigtigste blev hurtigt samtalen om, hvordan aktører og steder forbindes og gør hinanden stærkere. Gruppen var enige i, at der styringsmæssigt kommer meget mere ud af at skabe et sug, der ønsker forandringer, blandt borgerne, fremfor et pres, men hvordan er det, at vi skaber et sådant sug/begær efter deltagelse og fællesskabelse. Her har kommunen en rolle som communityskaber.

Efter frokost besøgte nogle af deltagerne konkrete entreprenante steder på Refshaleøen, hvor den grønne omstilling har betydet en transformation på stedet.

Tydeligst kom det til udtryk ved et besøg på Bygård, hvor der på det tidligere B&W areal dyrkes grøntsager på et markstykke og flere forskellige former for svampe i flere containere. Projektet er startet af unge iværksættere i en tidligere købmandsforretning i Sydhavnen ved Mozarts Plads, og har nu fået adgang til arealer på Refshaleøen. De dyrkede produkter afsættes til gourmet restauranter i København og leveres til private kunder i Københavns kommune. Man ønsker bevidst ikke at blive storleverandør til hele landet, men lægger vægt på den korte transportafstand skaber et renere miljø.

Casen er et godt eksempel på, hvordan blikket for at gøre noget andet på et sted, skaber mulighed for lokalt dyrkede grøntsager i storbyen. Hermed er initiativet et mikroeksempel på, hvordan lokale og globale udfordringer kan transformeres til bæredygtige og intelligente handlinger.

Hvis 98 kommuners klima- og miljøhandleplaner hver føder en eller et par af disse initiativer, så bliver disse mikroinitiativer tilsammen til et stort fremskridt. Her kan de 6 P`ere hjælpe på vej.

Interesseret i at høre mere, kontakt partner Flemming Olsen, flemming.olsen@cphfacilitation.dk, eller på 30519897.