Deltag i gratis online symposier om verdensmålene i kommunerne

Deltag i gratis online symposier om verdensmålene i kommunerne

Verdensmål skal skabe værdi i kommunerne. Det vil Cphfacilitation i samarbejde med  CSR-forum sikre gennem deres arbejde i netværket SDG-leadership.

I partnerskab med foreningen CSR-forum afvikler Cphfacilitation tre online symposier til støtte af kommunernes arbejde med FN`s verdensmål for bæredygtig udvikling. Det er gratis at deltage i webinarerne. Der er tre symposier i alt, og det første er afholdt i januar 2021, læs mere neden for.

På det næste online symposie sættes fokus på, hvordan verdensmålene implementeres eller realiseres i den kommunale virksomhed. Symposiet afholdes tirsdag d. 4. maj 2021 kl. 13.30 - 15.30. Tilmelding kan ske til csrforum@csrforum.dk.

Det sidste møde i denne møderække afholdes torsdag d. 10. juni 2021, hvor der sættes fokus på rapportering af værdiskabelsen af kommunernes arbejde med verdensmålene.

I tilknytning til disse møder faciliterer vi fra marts måned sammen med CSR-forum et netværk for kommuner, hvor der er tilknyttet videnspartnere fra Deloitte, CBS og Roskilde Universitet m.fl. I disse møder dykkes dybere i de forskellige udfordringer en bæredygtig omstilling rummer, og de enkelte deltagere kan i et fortroligt rum sparrer med hinanden og videnspartnere om disse udfordringer.

Det koster 10.000 kr. at være med i dette netværk om året. For dette kontingent kan der deltage op til fem personer fra hver kommune. Nærmere oplysninger herom hos flemming.olsen@cphfacilitation.dk.

Program fra sidst afholdte symposie

- ”Værdiskabende organisering for kommunal handling på verdensmålene”

I det sidst afholdte online symposie d. 28. januar 2021 satte vi fokus på, hvordan kommunerne har valgt at organisere arbejdet med FN´s verdensmål for en bæredygtig udvikling.

10 kommuner: Albertslund, Aalborg, Frederiksberg, Frederikshavn, Gentofte, Gladsaxe, Guldborgsund, Herning, Hørsholm, Nyborg, samt Miljøpunkt Amager, Roskilde Universitet og SDG-leadership`s sekretariat deltog i mødet.

I mødet fortalte to af deltagerne 1) Guldborgsund kommune ved chefkonsulent Lone Gjerulff Bak og 2) Gladsaxe kommune ved chefkonsulent Line Vind om de to kommuners organisering af arbejdet med FN`s verdensmål for bæredygtig udvikling.

Begge kommuner deltager sammen med Vejle kommune og Kommunernes Landsforening i et forskningsprojekt på Roskilde Universitet om samskabelse omkring verdensmålene i kommunerne. Ph.d. studerende Jannik Egelund fra Roskilde Universitet fortalte på mødet om de foreløbige resultater i forskningsprojektet.

Kommunerne har valgt forskellige strategier, men en række udfordringer er de samme.

Guldborgsund kommune repræsenterer primært en bottom-up organisering, og Gladsaxe en top-down organisering.

Men samtidig er der en række fælles opmærksomheder:

- Nødvendigheden af ejerskab og bred forankring

Selvom strategien er forankret i byrådet, så understregede Gladsaxe behovet for, at der gives licens til medarbejdere, afdelinger og institutioner til at handle på FN`s verdensmål. Kommunen arbejder strategisk med at facilitere partnerskaber med virksomheder og borgergrupper. Kun på den måde kommer strategien til at leve uden for byråd og direktion.

Selvom strategien er startet i et paragraf 17. stk. 4 udvalg og efterfølgende forankret i Teknik og miljøudvalget, så arbejder Guldborgsund nu med at skabe ejerskab blandt alle chefer til at arbejde med verdensmålene. Kommunen arbejder strategisk på at række ud til borgere og virksomheder.

- Verdensmålene er ikke et ad on, men grundlag for kernedriften

Begge kommuner arbejder strategisk med at verdensmålene bliver et fælles projekt i hele kommune. Der kommer fokus på såvel, social- kulturel-, økonomisk- og miljømæssig bæredygtighed.

Resultater fra følgeforskningen.

Jannik Egelund fra Roskilde Universitet satte nogle ord på foreløbige resultater fra forskningsprojektets 2 år.

Arbejdet med verdensmålene i kommunerne sker på forskellige niveauer:

1) Kommunen som virksomhed

2) Kommunen som medejer af forsyningsselskaber – bliver ofte overset

3) Hele kommune såvel borgere som erhvervsliv

I kommunernes organisering er det vigtigt at fokusere på:

- Hvordan oversættes målsætninger i og uden for organisationen. Skab narrativer der motiverer til deltagelse

- Find brobyggere, der er gode til at skabe forbindelser på tværs af siloer og offentlig – privat

- Udnyt windows of opportunities, når de opstår

- Skab plads til at der kan handles situeret

- Brug verdensmålene til at rekruttere kompetente medarbejdere