Dialogen om FN`s verdensmål fortsætter

Dialogen om FN`s verdensmål fortsætter

Cphfacilitation inviterer til næste debatmøde om vores fælles arbejde med verdensmålene torsdag d. 3. september 2020 kl. 13 til 16 i Klub`s lokaler på Linnegade ved Nørreport station.

Cphfacilitation har besluttet at facilitere en række dialogmøder med vores samarbejdspartnere om vores fælles indsats for en bæredygtig fremtid. Under overskriften ” Fra 2020 til 2030 – brobygning mellem politikere, forskere, virksomheder og borgere”, sætter vi fokus på partnerskabers store værdi i denne proces.

På første møde d. 22. januar 2020 var fokus på samspillet mellem politikere og borgere. Mette Gjerskov, næstformand for Folketingets Tværpolitiske Tænketank, fortalte om verdensmålenes politiske betydning, herunder om hvordan verdensmålene kan bruges til at kvalificere udviklingen.

På mødet d. 3. september 2020 sætter vi fokus på samspillet mellem forskning og arbejdet med implementering af verdensmålene. Vi har inviteret ledelses – og organisationsforsker, adjungeret professor Steen Hildebrandt til at indlede. Det har vi gjort, fordi arbejdet med verdensmålene fodrer en holistisk tilgang. På den ene side bidrager forskningen med relevant ny viden om bæredygtige fødevareproduktion, energiforsyning, genanvendelse af affald m.m., men samtidig skal denne viden omsættes i konkrete institutioner og virksomheder. Her bidrager organisations- og ledelsesforskningen.

Steen Hildebrandt skriver i Ugebrevet mandag Morgen d. 26. februar 2020 i artiklen ” Den enkelte tilgang til verdensmålene” om hvordan arbejdet med verdensmålene kan tage udgangspunkt i den klassiske ledelsessætningen ”for at kunne lede, skal man vide to ting 1) hvor er man nu, og 2) hvor vil man gerne hen? Derfor må institutioner og virksomheder klarlægge bredt i deres organisationer, hvad de forstår ved verdensmålene og hvor de er nu. Dernæst handler det om at undersøge, hvor man vil være om ti år i 2030, og hvordan man kommer vi derhen?

Her bliver vi udfordret, for vi bliver nødt til på en række punkter at handle fundamentalt anderledes. Verdensmålene rummer flere bundlinjer, ikke kun økonomiske, men også miljømæssige og sociale bundlinjer. Samtidig er verdensmålene både lokale, nationale og globale på en og samme tid. Coronakrisen er netop et eksempel på hvordan hele kloden hænger sammen i et stort økosystem.

Efter Steens oplæg vil vi i fællesskab drøfte, hvordan forskning kan bidrage til at skabe værdier i overensstemmelse med FN`s verdensmål for bæredygtig udvikling. Så sæt kryds i kalenderen nu. Mere detaljeret program udsendes primo juni.