Nyt samarbejde med Erhvervsskolen af 2011

Nyt samarbejde med Erhvervsskolen af 2011

Cphfacilitation har et spændende samarbejde med Erhvervsskolen af 2011 om primært to udviklingsindsatser: 1) Ledelsesudvikling og 2) Teamudvikling i et medarbejderteam.

Samarbejdet begyndte i december 2019 og er i 2020 fortsat i en stærk tillidsbaseret relation og aftale.

Erhvervsskolen af 2011 har 130 elever og 40 medarbejdere. Ledelsen består af 2 ledere i den øverste ledelse samt en 5 afdeligsledere. Skolen arbejder målrettet i regi af lovgivningen for STU (Særligt Tilrettelagt Uddannelse) og skriver således om sit tilbud:

”Vil du have en hverdag med både skole og praktik – skruet sammen lige efter dine ønsker? Leder du efter et fællesskab, hvor du kan deltage så meget eller så lidt, du magter? Har du brug for at få styr på dine drømme, og hvad du skal arbejde med i dit voksenliv?

Erhvervsskolen af 2011 er STU for dig, der har behov for et overskueligt undervisningsmiljø, nærværende undervisere og et levende ungdomsfællesskab. Vi støtter dig i dine udfordringer fra ungdoms- til voksenlivet og hjælper med at afklare, hvordan du kommer videre i uddannelse og job.”

Udvikling og kvalitetssikring i det nyetablerede ledelsesteam har navnlig koncentreret sig om to indsatser: 1) - Coaching af de enkelte ledere ift. deres specifikke ledelsesopgave og 2) Udvikling af ledelsesteamets samlede ledelsesvaretagelse.

Teamudviklingen af medarbejderteamet har haft følgende to hovedelementer: 1) Værdiafklaring og 2) Persontyper – erkendelse og forståelse.

Udover disse to indsatser har Cphfacilitation bidraget med assistance til ledelsens besvarelse på udbudsmateriale for 17 omegnskommuner fra Region Hovedstaden.

Vi fortsætter det gode og givende partnerskab i ovennævnte “spor”med Erhvervsskolen af 2011.

Hvis du vil vide mere kan du kontakte partner og senior rådgiver Knud Nordentoft 40305281 eller på mail knud.nordentoft@cphfacilitation.dk.