Bæredygtighed i den offentlige sektor

Bæredygtighed i den offentlige sektor

Cphfacilitation fortsætter i 2020 den faglige ledelse af Mandag Morgen og CSR-forums netværk ” Bæredygtighed i den offentlige sektor” som et af 3 netværk i Mandag Morgens community SDG-leadership.

Ledelsen varetages af partner Flemming Olsen, cphfacilitation, der er tidligere direktør i Herlev kommune, samt af phd. Christa Amhøj, der er ekstern lektor på CBS og formand for foreningen Aktionsuniversitetet. Aktionsuniversitetet har som formål at bringe forskning i spil gennem konkrete aktioner i praksis og deraf afledt aktionsforskning.  De to øvrige netværk har titlerne: ”Bæredygtighed – innovation og implementering” og ”Bæredygtig ledelse”.

Formålet med netværket er at klæde deltagerne på til at arbejde med verdensmålene som en strategisk ramme for bæredygtig ledelse og udvikling på tværs. Gennem en række tværfaglige eksperimenter vil netværket sammen skabe viden om, hvordan man konkret kan skabe sammenhænge mellem ofte adskilte  områder. På den måde vil man blive bedre klædt på til at skabe en åben, inspirerende og samarbejdende offentlig virksomhed. Netværket vil fokusere på arbejdet med at skabe rammer for bæredygtige byer og lokalsamfund gennem viden og brugbare værktøjer, så der etableres et kommunalt/ offentligt ledelsesrum, hvor bæredygtighed bringes fra politiske udvalg og forvaltninger ud til borgerne, civilsamfundet og det lokale erhvervsliv.

Netværket afholder i 2020 tre halvdagsmøder, samt et heldagsmøde. Dertil kommer et fælles dagsmøde for alle Mandag Morgens netværk.

Se nærmere om indhold i netværkets møder på www taenketanken.mm.dk/sdg-leadership/sdg-netvaerk-kommuner/