Torben Möger Pedersen: ”Det haster altså med at nå klimaaftalen fra Paris"

Torben Möger Pedersen: ”Det haster altså med at nå klimaaftalen fra Paris"

Det var hovedbudskabet fra Torben Möger Pedersen, som til daglig er direktør for PensionDanmark. Torben var en af oplægsholderne mandag d. 13. september 2021, hvor vi Cphfacilitation fortsatte dialogen om FN`s verdensmål. På dette tredje dialogmøde satte vi fokus på erhvervslivets rolle og ansvar i forhold til verdensmålene.

Torben Möger Pedersen fortalte bl.a. om partnerskabet mellem regeringen og finanssektoren fra foråret 2020, hvoraf investeringstilsagn på godt 600 mia. kr. fremgår: Massiv udbygning af vedvarende energi, Elektrificering af store dele af dansk økonomi, Mere energieffektive bygninger og produktionsprocesser, Aktivt ejerskab for grøn omstilling og Risikovillig finansiering af innovation, nye teknologier samt udvikling og eksport af grønne løsninger via OPP (Offentlig Privat Partnerskab).

”Det haster altså med at nå klimaaftalen fra Paris” afsluttede Torben Möger Pedersen sit oplæg med.

Cphfacilitation bistår gerne med viden og facilitering med verdensmålene som omdrejningspunkt og værdiafsæt, og vi gør det i fællesskab og partnerskab. Kontakt Knud Nordentoft på e-mail: Knud.nordentoft@cphfacilitation.dk.