Piratkopiering: Tab på mindst 115 mio.kr. årligt

Piratkopiering: Tab på mindst 115 mio.kr. årligt

Cphfacilitation har på vegne af Rettighedsalliancen undersøgt det samfundsøkonomiske tab ved at studerende på de videregående uddannelser piratkopierer de digitale studiebøger.

°        I 2022 mistede rettighedshavere, staten m.fl.  skønsmæssigt mindst 115 mio.kr. på piratkopiering af digitale studiebøger på de videregående uddannelser.

°        Danske rettighedshavere, herunder forfattere, mistede skønsmæssigt 32 mio.kr. i 2022, og staten mistede cirka 23 mio.kr. i 2022 i tabte momsindtægter. 

°        Beløbet svarede skønsmæssigt til mindst 15 pct. af den samlede værdi af studiebogmarkedet (nybogspris) i 2022 og reducerede den marginale fortjeneste på bogsalget (overskud).

°        På længere sigt kan en manglende marginal fortjeneste i den danske bogbranche betyde, at der ikke i så høj grad som tidligere bliver udviklet dansk producerede studiebøger med dansk indhold, eksempler og retningslinjer. Danskproducerede studiebøger betyder fx, at studiebøger til MVU-området tager direkte udgangspunkt i de bekendtgørelser, der ligger til grund for uddannelserne. Tilsvarende er danskproducerede studiebøger skrevet med udgangspunkt i en dansk pædagogisk tradition samt skrevet på dansk. Hvis der i mindre grad eller slet ikke er en dansk produktion af bøger vil det ramme kvaliteten af uddannelserne i Danmark og alle studerende, men særligt de grupper af studerende, hvor engelske studiebøger bliver en barriere for deres indlæring.