Pårørende med børn er mere tilbøjelige til at hjælpe deres forældre

Pårørende med børn er mere tilbøjelige til at hjælpe deres forældre

Cphfacilitations partner og ekstern lektor Hjarn v. Zernichow Borberg har i samarbejde med Ældre Sagen set mere på profilen af pårørende til ældre med særlig fokus på "Sandwich-generationen".

o   50-59-årige pårørende med udeboende børn, som de hjælper, eller/og hjemmeboende børn, som per definition altid bliver hjulpet af deres forældre. I praksis repræsentanter for »sandwich-generationen«.

o   50-59-årige pårørende med børn, som de også hjælper (sandwichgruppen), er mere tilbøjelige til at hjælpe en forælder end pårørende i samme aldersgruppe, som ikke har børn (residualgruppen).

o   Når sandwichgruppen er mere tilbøjelige til at hjælpe en forælder, så indikerer analysen, at det hænger sammen med, at sandwichgruppen grundlæggende er bedre ressourcemæssigt stillet end residualgruppen af 50-59-årige, da sandwichgruppen i højere grad er i arbejde og generelt har en bedre oplyst livskvalitet og et bedre selvoplevet helbred end residualgruppen.

o   Ressourcemæssigt er der på alle parametre i særdeleshed en stor forskel mellem den del af sandwichgruppen, som hjælper en forælder, og den del af residualgruppen, som ikke hjælper en forælder.

Om man hjælper eller ej, så skal man være opmærksom på, at der ikke nødvendigvis ligger noget negativt eller positivt i, om en pårørende hjælper en forælder eller ej. For det kan være, at den pågældende forælder klarer sig godt ved egen drift og derfor ikke har behov for hjælp fra de pårørende.

Analysen er baseret på særkørsler i data fra Fremtidsstudiet 2021, som er Ældre Sagens store forløbsstudie om ældre i den danske befolkning. Studiet er gennemført i 2010, 2015 og i 2021. Det har til hensigt at følge de samme personer over tid.