Ny specialskole i Hørsholm – Lundevejsskolen

Ny specialskole i Hørsholm – Lundevejsskolen

Cphfacilitation er af Hørsholm Kommune blevet bedt om at bidrage med rådgivning, viden og konsulentbistand til projektet ‘Helhed i specialområdet.’

‘Helhed i specialområdet’ er et delprojekt i Hørsholm Kommunes store indsats, ‘Velfærd frem for mursten’. Formålet med projekt ’Helhed i specialområdet’ er at afdække muligheder for at udvikle kvaliteten i special-området samtidig med, at der sker en optimering af bygningsanvendelsen og en bedre ressourceudnyttelse.

For at give det bedst mulige tilbud til børnene, familierne og almenskolerne er udgangspunktet at samle Hørsholms specialtilbud og viden i en selvstændig skole, for at kunne tilrettelægge det fagligt mest relevante tilbud til den konkrete børnegruppe samt skabe et bedre og mere bæredygtigt tilbud i egnede, understøttende og inspirerende fysiske rammer – indendørs såvel som udendørs.

Tilbuddet er placeret tæt på en almenskole, Usserød Skole, og kommer til at rumme godt 40 børn og unge. Det er besluttet, at specialskolen placeres i tæt sammenhæng med en almen skole for at kunne: Koble sig tæt til alderssvarende børn samt at give adgang til faglig sparring, faglokaler og ikke mindst gode udenomsaraler.

Et godt hus med mulighed for: mangfoldige løsninger, fleksible rum der tilgodeser de skiftende behov, børnegrupperne kan skærmes, mindre rum til fordybelse, stillearealer mm. Det er tegnet af arkitektfirmaet RUM, https://www.rum.as/ ved arkitekt Karin Elbek.

I et velfungerende og lærende partnerskab med centerchef, projektledelse, forvaltning, ledelse og medarbejdere i Hørsholm har Cphfacilitation bl.a. lavet workshops med skolens leder, medarbejdere og forældre, således ejerskabet er til stede således skolen kommer godt fra start til august 2019  - så alle dens børn og unge får gode muligheder for afstemt læring og udvikling i et godt fællesskab.

Hvis du vil vide mere, kontakt partner og seniorrådgiver Knud Nordentoft på e-mail Knud.nordentoft@cphfacilitation.dk