Niels Ploug om verdensmålene: "Hvis ikke det, du siger, kan understøttes af data – så tæller det ikke”

Niels Ploug om verdensmålene: "Hvis ikke det, du siger, kan understøttes af data – så tæller det ikke”

Direktør Niels Ploug, Danmarks statistik om verdensmålene: "Hvis ikke det, du siger, kan understøttes af data – så tæller det ikke”

”Verdens mål skal måles”, var overskriften på Niels Plougs oplæg på vores netværksmøde d. 3. september 2020.

Niels Ploug indledte med: ”Hvis ikke det, du siger, kan understøttes af data – så tæller det ikke”. Derfor er talmæssig viden om udviklinger og perspektiver afgørende for politisk beslutningstagen.

Verdensmålene består af 17 mål, 169 delmål, 232 indikatorer. FN koordinerer metoder og tal – i 192 lande. Der er tale om en løbende kamp om definitionerne på, hvad der skal måles.

Statistikernes sigtepunkter er, hvordan bidrager vi til at alle træffer beslutninger på solide og valide grundlag. Hvad har politikerne brug for når de skal træffe beslutninger. De har brug for reelle og kontinuerlige data.

I Danmark har 2030 panelet bestilt Danmarks Statistik til at udarbejde en baseline for den danske indsats i arbejdet med implementering af FN`s verdensmål.

Dele af opgaven har været udbudt og er gennemført af et konsortium med Deloitte i spidsen. Baseline er udarbejdet med input fra en række aktører under overskriften ” gør verdensmål til vores mål ”.

Undervejs er udgivet 3 delrapporter:

Vores liv: verdensmål 1, 2, 3, 4, 5, 6, 16.

Vores samfund: verdensmål 8, 9, 10, 11, 17.

Vores planet: verdensmål 6,7,12,13,14, 15.

Udgangspunktet for arbejdet har været at medtage danske målepunkter for de delmål/indikatorer, som der findes statistiske data på. Dette har udmøntet sig i 197 målepunkter. Dertil kommer forslag til yderligere 457 målepunkter, hvor der ikke i dag findes data, men hvor data ville være relevante i forhold til den fortsatte proces med verdensmålene.

Det bliver så op til en politisk proces, hvilke af de 457 målepunkter, der i fremtiden skal skabes data for.

Besøg Dansk Statistik hjemmeside www.dst.dk/sdg for nærmere information om den nationale baseline.

Direktør Niels Ploug fra Danmarks Statistik deltog i Cphfacilitations debatmøde 3. september 2020 om forskningens rolle og bidrag til implementering af verdensmålene. Med overskriften ” Verdensmålene fra 2020 til 2030 – brobygning mellem politikere, forskere, virksomheder og borgere” afvikler Cphfacilitation en række debatmøder med vores samarbejdspartnere samt unge fra 3. g på Gladsaxe Gymnasiums internationale studieretning.

Første møde blev afholdt i januar 2020, hvor vi satte fokus på politikernes rolle i forhold til implementering af verdensmålene, hvor vi havde besøg af MF Mette Gerskov, som er næstformand for Folketingets Tværpolitiske Tænketank.