Michael Søgaard Jørgensen: Produkter skal designes, så vi kan genanvende de enkelte dele

Michael Søgaard Jørgensen: Produkter skal designes, så vi kan genanvende de enkelte dele

Der er brug for en bredere forståelse af begrebet cirkulær økonomi – vi skal fokusere på både langsommere ressourcestrømme, mindre ressourcestrømme og på lukninger af ressourcestrømme, hvor fokus er på, at vi designer så vi kan genanvende de enkelte dele, når produktet er forældet sagde lektor Michael Søgaard Jørgensen, Aalborg Universitet.

Michael Søgaard Jørgensen peger på nødvendigheden af udvikling af Indikatorer til måling og vurdering af innovative strategier og reguleringer. Cirkulær økonomi må ikke kun bliver ”business as usual” baseret på en mere avanceret form for genanvendelse af affald. Der er behov for indsatser inden for tre hovedtyper af cirkulær økonomi, og derfor også behov for indikatorer, der kan vurdere hvorvidt, hvordan og hvorfor der sker en udvikling inden for alle disse tre typer cirkulær økonomi:

- Langsommere ressourcestrømme gennem længere produktlevetider (”slowing resource flows”)

- Mindre ressourcestrømme ved reduktion af spild i produktionen, og ved at produkter udnyttes mere effektivt gennem deleøkonomi og delefællesskaber så færre produkter kan dække vores behov (”narrowing resource flows”)

- Lukning af materialestrømme ved at produkter designes, så genfremstilling og genanvendelse af produkter bliver muligt (”closing resource flows”)

Samtidig er der behov for aktionsforskning, der kan bidrage med viden til, hvordan det enkelte individ motiveres til adfærdsændringer. For vi har megen viden, fx om klimabelastninger af produktion af modetøj. Men vores kultur gør, at det er svært at ændre adfærd.

Lektor Michael Søgaard Jørgensen fra Aalborg Universitet deltog i Cphfacilitations debatmøde 3. september 2020 om forskningens rolle og bidrag til implementering af verdensmålene. Med overskriften ” Verdensmålene fra 2020 til 2030 – brobygning mellem politikere, forskere, virksomheder og borgere” afvikler Cphfacilitation en række debatmøder med vores samarbejdspartnere samt unge fra 3. g på Gladsaxe Gymnasiums internationale studieretning.

Første møde blev afholdt i januar 2020, hvor vi satte fokus på politikernes rolle i forhold til implementering af verdensmålene, hvor vi havde besøg af MF Mette Gerskov, som er næstformand for Folketingets Tværpolitiske Tænketank.