"Ny Syntese” kan bidrage til FN`s verdensmål

"Ny Syntese” kan bidrage til FN`s verdensmål

Når Danmark lukker op efter coronakrisen bliver fokus på effektivitet og reciliens ekstra vigtig. Her kan rammeværket ” Ny Syntese”, der er udviklet med canadieren Jocelyn Bourgon i spidsen, være et brugbart redskab.

Udfordringer efter coronaens hærgen såvel i Danmark som globalt bliver særdeles store. Det danske velfærdssamfund vil ikke være det samme som før Danmark lukkede ned, antydede vores statsminister på et af sine pressemøder. Samtidig står verden overfor en særdeles stor omstilling mod en bæredygtig fremtid, som det er formuleret i FN`s verdensmål for bæredygtig udvikling frem mod 2030. Lykkes vi ikke med at håndtere disse udfordringer, så vil Danmark og hele verden stå overfor endnu større udfordringer, end de vi oplever netop nu.

Derfor bliver god styring og ledelse afgørende.  Det er vores antagelse, at ” Ny Syntese” er et brugbart rammeværk, der kan støtte sammenhængen mellem aktuelle økonomiske udfordringer i velfærdssamfundet og transformationen til en bæredygtig fremtid i 2030, som det beskrives i verdensmålene.

”Ny Syntese” er resultatet af et stort internationalt forskningssamarbejde. ”Ny syntese er ikke en teori eller en model, men en ramme, der sikrer at der i styring og ledelse er samtidigt fokus på fire perspektiver:

1) Compliance, der fokuserer på retskrav og implementering af lovgivning og politiske beslutninger

2) Performance, der fokuserer på hvordan der skabes størst effektivitet og produktivitet

3) Emergens, der fokuserer på at tænke nyt, samskabe og potentialer der skaber merværdi

4) Resiliens, der handler om organisationens/virksomhedens evne til at sikre levedygtighed på længere sigt

Pointen i ”Ny Syntese” er et både og. Ledelse og styring skal have fokus på, hvordan der skabes mest mulig værdi af de ressourcer der er til rådighed, og i den forbindelse er der god inspiration at hente fra en række management teorier og – modeller. Men samtidig skal vi turde dvæle ved de værdier, der er på vej til at opstå i mellemrum mellem det offentlige, det private erhvervsliv og civilsamfundet. Samskabelse skal faciliteres og understøttes. De resultater, der kommer af dette dobbelte blik, skal samtidig bestå lakmusprøven. Er det i overensstemmelse med lovgivning og politiske beslutninger, og bidrager handlinger og resultaterne til et samfund som på længere sigt er mere bæredygtigt.

Med andre ord. Ved at have fokus på alle fire felter udvides ledelsesgrundlaget. Der er ikke tale om et nulsums spil, men om en multiplicering af mulighedsrummet.

Til at støtte den strategiske planlægning, tilbyder ” Ny Syntese” fire linser, som man med fordel kan se en kompleks opgave igennem.

Gennem linserne stilles forskellige spørgsmål:

- Hvordan kan kerneopgaven og den konkrete opgaveløsning ses i et helhedsorienteret og samfundsmæssigt perspektiv?

- Hvordan kan der samarbejdes på tværs, og hvordan kan andre end den offentlige myndighed ses som motor til at skabe værdi i velfærdsudviklingen?

- Hvordan kan der skabes en fælles forståelse af, hvornår en opgave løses bedst i enten et fælles, et individuelt eller i et myndighedsperspektiv?

- Hvordan kan ovennævnte spørgsmål bidrage til at omformulere udfordringer, genoverveje aktørers deltagelse og genskabe politiske svar ved at engagere samfundet i at fremme bæredygtige forandringer?

Cphfacilitation rådgiver civilsamfundsorganisationer, private virksomheder og offentlige institutioner i deres arbejde med implementering af FN`s verdensmål for bæredygtig udvikling og i den forbindelse hvordan ” Ny Syntese” kan støtte dette arbejde.

Kontakt partner Knud Nordentoft, knud.nordentoft@cphfacilitation.dk eller mobil 4030 5281, eller partner Flemming Olsen, mobil 3051 9897.