Kvalitetsaftaler på skoleområdet

Kvalitetsaftaler på skoleområdet

Cphfacilitation hjælper flere kommuner med at indgå kvalitetsaftaler på dele af specialundervisningsområdet.

Kvalitetsaftaler skal indgås på to områder: A) Børn- og unge området: dagbehandling- og specialundervisning, børne- og ungehjem samt sikrede døgninstitutioner og B) Stu- området.

Beliggenhedskommunen har forpligtelsen til at indgå disse kvalitetsaftaler.

Kvalitetsaftalen omhandlende et dagbehandling- og specielundervisningstilbud sikrer, at tilbuddet skal have den fornødne kvalitet. Kvaliteten af et behandlings- og specialundervisnings-tilbud vurderes inden for flere temaer fx undervisningens organisering, ledelse, elevernes relationer, fysiske rammer, medarbejderkompetencer m.v.

Såfremt en kommune har en kommunal specialskole med et tilbud om behandling og specialundervisning, skal der ligeledes laves en kvalitetsaftale, men udelukkende for den del, der inkluderer behandlingsdelen.

Specialundervisningstilbuddet på et børne- og ungehjem samt på sikrede døgninstitutioner skal ligeledes have den fornødne kvalitet. Her beskrives og vurderes kvaliteten nogenlunde inden for samme temaer.

Alt i alt er disse tiltag som følge af Reformen Børnene Først og barnets lov, som netop skal hjælpe børn og unge i sårbare positioner.

B. Stu

Siden 1. august 2023 skal kommunalbestyrelsen indgå kvalitetsaftaler i forbindelse med nye aftaler om tilrettelæggelse af Stu-forløb, eller hvis en eksisterende aftale (efter de hidtidige regler om overenskomst) skal fornys.

Fra den 1. januar 2025 skal alle aftaler mellem kommunalbestyrelser og uddannelsessteder, bortset fra kommunens egne, være indgået i form af kvalitetsaftaler efter de nye regler.

Kvalitetsaftalen mellem kommunalbestyrelsen og uddannelsesstedet skal indeholde en beskrivelse af bl.a. opgavefordelingen mellem kommunalbestyrelsen og uddannelsesstedet, undervisningens indhold, tilrettelæggelse og omfang, de økonomiske vilkår for uddannelsesstedets varetagelse af opgaven, herunder budget og regnskab samt en angivelse af eventuelle kvalitetsparametre for institutionens udførelse af opgaven.

Du er velkommen til at kontakte os, hvis du vil vide mere om vort arbejde med kvalitetsaftaler. Skriv gerne til knud.nordentoft@cphfacilitation.dk.