Kære leder, gør du nok for at undgå stress blandt dine medarbejdere?

Kære leder, gør du nok for at undgå stress blandt dine medarbejdere?

De fleste af os har følt stress komme snigende på et eller flere tidspunkter i vores liv. Vi ved efterhånden, at stress er en form for folkesygdom, der blot lurer omkring hjørnet for at tage sit næste offer. Men gør vi som organisationer nok præventivt for at sikre, at vores ledere og medarbejdere ikke bliver de næste ofre? Og hvad kan man som organisation gøre for at sikre de bedst mulige rammer, så ledere og medarbejdere ikke bliver ramt af stress?

IDA (Ingeniørforeningen i Danmark) har foretaget en undersøgelse af deres medlemmers stressniveau over en to måneder lang periode. Den er baseret på folk, der var i arbejde i perioden januar-marts 2022. De kom blandt andet frem til at:

· 21 procent af lønmodtagerne hos IDA føler sig stressede, hvor det knapt var 14 procent i 2018

· Høje krav i arbejdet er med til at skabe stress

Der er altså sket en stigning på ca. 7 procentpoint i antallet af stressede medlemmer på fire år. Undersøgelsen går ikke ind i relationen mellem ledelse og medarbejdere, eller hvordan det generelle arbejdsmiljø på den enkelte arbejdsplads er.

Stress og de uklare forventninger og krav

Definitionen på stress er ifølge World Health Oranization defineret som: ”envher type ændring der skaber fysiske, emotionelle eller psykologiske overanstrengelser” (WHO, 2021, egen oversættelse). Dette betyder altså, at en overanstrengelse kan føre til stress, men hvornår er noget en anstrengelse?

Undersøgelsen fra IDA (2022) viser at:

· De stressedes trivsel er halvt så høj som de ikke-stressedes trivsel

· 2/3 oplever ofte eller altid høje krav i arbejdet, hvor arbejdstempo samt uklare og modstridende krav fra lederen er med til at påvirke medarbejdernes trivsel

IDAs undersøgelse underbygges af en tidligere undersøgelse foretaget af DJØF (2019), hvor 48 procent af deres medlemmer følte sig stressede i hverdagen. Her ses en sammenhæng mellem trivsel på arbejdspladsen og følelsen af at være stresset. Hvornår har man gjort sit bedste, hvis man ikke ved, hvad der forventes af en?

Alle organisationer med travle medarbejdere og ledere har et ansvar for at tilbyde hjælp til at håndtere en travl hverdag bedst muligt. Uanset om det er privatlivet der gør det svært at være til stede og nærværende på arbejdet, eller om det er de arbejdsmæssige opgaver, der gør det svært for medarbejderne og lederne at holde fri, bør organisationen tage hånd om dem.

Lederens rolle

IDAs undersøgelse (2022) tyder på, at lederens manglende klare prioritering af arbejdsopgaver er i sammenhæng med, hvor stressede medarbejderne føler sig. DJØF (2019) fandt også ud af, at 30 procent af deres medlemmer oplevede, at de i ingen eller kun i nogen grad kunne tale med deres leder om udfordringer og problematikker. Det er altså et problem, at relationen mellem leder og medarbejder ikke fungerer optimalt. Hvad kan der gøres ved dette?

Der er mange måder man kan håndtere uklare forventninger, højt arbejdspres og dårlig trivsel på. En ekstern coach kan være behjælpelig, fordi de har et neutralt ståsted, der gør ham eller hende i stand til at facilitere værdisæt, konflikthåndtering eller arbejde ”hands-on” med relationerne på arbejdspladsen. Den eksterne coach kan hjælpe organisationen med at sætte trivsel af både ledere og medarbejderne på dagsordenen, og få disse til at skabe en åben dialog om stress- og trivselsfaktorer. Denne form for præventivt arbejde kan hjælpe hele organisationen til at skabe fokus på kommunikation og blive bedre til at samarbejde og skabe bedre trivsel på sigt.

Vi er alle blot mennesker

Stress er individuelt, og selvom undersøgelsen fra IDA (2022) beskriver sammenhæng mellem arbejdspres og stressen individet oplever, så bør håndteringen også være individuelt. Det bør ikke kun være på det organisatoriske niveau, at der bliver taget hånd om arbejdspres, tid og gange, men individet bør også få en form for hjælp til at håndtere stressen den enkelte oplever. Vi skal lære at mærke efter og slå den autopilot fra, vi lærer gennem både uddannelse og arbejde. Det bør alle organisationer understøtte deres ledere og medarbejdere i.

Uanset hvad er vi alle mennesker, der skal have mentalt overskud til at klare alle livets udfordringer. Det kan være rart at have en coach som støtte på sidelinjen, uanset om det er konkrete problemstillinger der relaterer sig til arbejdsgangen eller private anliggender der har brug for nye perspektiver. Alle kan have brug for støtte til at finde balancen i livet igen, hvad end om man er leder eller medarbejder.

Hvis du ønsker en uforpligtigende samtale om, hvilke praktiske muligheder der findes for din organisation eller dig, så er du velkommen til at kontakte Pernille Duelund Trosvik på mail pernille.duelund.trosvik@cphfacilitation.dk eller mobil 2936 4714.