Gentofte: Borgermøde om FN`s verdensmål

Gentofte: Borgermøde om FN`s verdensmål

Kommunalvalget som accelerator af den bæredygtige omstilling.

Cphfacilitation afvikler sammen med foreningen CSR-forum en række webinarer for kommuner om deres arbejde med en bæredygtig omstilling.  15 til 20 kommuner deltager i møderækken.

På mødet i oktober 2021 var fokus på kommunalvalget og det strategiske arbejde med bæredygtig udvikling i den kommende valgperiode.

Undersøgelsen ” Kommunernes arbejde med bæredygtighed – den danske befolknings kendskab og holdninger”, KMD Analyse juni 2021 kaster lys på danskernes kendskab og holdninger til kommunernes arbejde med bæredygtighed.

Over to tredjedele af den danske befolkning kender til deres kommunes arbejde med bæredygtighed, 45 pct. ønsker at deltage i bæredygtighedstiltag i kommunen, og mere end hver tredje er villig til at betale mere i skat for bæredygtighed.

Valgforsker Kasper Møller Hansen, Københavns universitet, udtalte d. 3. september 2021 til DR, at klima og miljø er kommet ind i top tre over temaer, som vælgerne finder vigtigst.

Kommunalvalget d. 16. november 2021 bliver derfor et klima - og bæredygtighedsvalg, ligesom det var tilfældet ved det seneste valg til Folketinget.

Og dette med god grund, for FN`s verdensmål har sat 2030 som mål for en række forandringer i relation til de 17 verdensmål. Derfor er der kun to valgperioder tilbage, hvor de 98 kommuner kan bidrage til at realisere de nødvendige men også ambitiøse forandringer.

Kommunerne skal umiddelbart efter valget i gang med nye 4-årige kommuneplanstrategier. Den bæredygtige omstilling fordrer en helhedsorienteret tilgang på tværs af politiske områder, på tværs af organisatoriske siloer og i samarbejde med virksomheder og civilsamfund. Det kræver ledelse af den bæredygtige omstilling.

Derfor satte webinaret fokus på, hvordan ledelse og ledelsesinitiativer kan understøtte den bæredygtige omstilling i kommunerne. For når borgernes interesse for bæredygtighed er stor og temaet fylder i den kommunale valgkamp, så vil de nye byråd skulle formulere politiske målsætninger strategier og handleplaner, og her spiller ledelse en afgørende rolle.

Maria Maarbjerg, der er verdensmålskonsulent i Gentofte kommune, fortalte om de initiativer, der allerede er iværksat i Gentofte.

Det strategiske fokus bæredygtighed er meget forstærket gennem de seneste år. Og den har nu en afgørende og central plads helt øverst i direktionen.

Borgmester Michael Fenger siger, at klimadagsordenen er en del af enhver leders dagsorden i Gentofte Kommune.

Der gøres meget ud af at oversætte begrebet bæredygtighed til de enkelte fagområder. Fra abstrakt til konkret og til handling.

I børnehaven Solsikken er klimadagsordenen bliver en del af fagligheden i børnehaven. Og udskolingen har i fællesskab med” Haver til maver” lavet indsatser, som kvalificerer f.eks. madkendskab og fællesskabet. Og på Rådhuset og i institutioner udskiftes til LED-lys. Maria fortalte endvidere om at kommunens indkøbspolitik bliver revideret, så der kommer fokus på flere bundlinjer, de tre bæredygtighedsdimensioner klima og miljø, social og økonomisk bæredygtighed. Indkøbspolitikken forventes godkendt inden jul.

Så fortællingen om klima og bæredygtighed integreres hele tiden i den dagligdag, der nu engang er i de enkelte afdelinger/på de enkelte institutioner.

Der arbejdes ligeledes med podcast – til chefgrupper og til ledergrupper. Det giver en fælles referenceramme.

”For vi i Gentofte Kommune skal jo gøre dette i fællesskab og sammen – vi har jo ikke en ekspert, der kan svare på alting ej heller en helpdesk”, fortalte Maria Maarbjerg.

Er du interesseret i yderligere oplysninger eller deltagelse i kommende webinarer kan du kontakte partner Flemming Olsen, flemming.olsen@cphfacilitation.dk, 30519897.

Den 8. november 2021 sættes fokus på partnerskaber med det private erhvervsliv og på webinaret d. 8. december 2021 er fokus på kommunernes arbejde med klimahandlingsplaner.