Fokus på bæredygtighed skærper erhvervsuddannelsernes profil

Fokus på bæredygtighed skærper erhvervsuddannelsernes profil

Ny rapport fra UNESCO afdækker erhvervsskolerne arbejde med FN`s verdensmål for bæredygtig udvikling. Rapporten viser at mange erhvervsskoler allerede arbejder med eller planlægger at arbejde med FN`s verdensmål for bæredygtig udvikling, og at arbejdet motiverer elever og undervisere. Dermed kan arbejdet være med til at skærpe erhvervsuddannelsernes profil.

Rapporten ”(Ud)dannet til bæredygtighed – en ny fortælling om erhvervsuddannelser” er udarbejdet af Ungdomsbyen for den danske UNESCO nationalkommission. Partner og seniorrådgiver i Cphfacilitation, Flemming Olsen, har som konsulent for Ungdomsbyen, udarbejdet rapporten.

https://www.uvm.dk/-/media/filer/uvm/int/190515-fuld-rapport-ungdomsbyen-ud-dannet-til-baeredygtighed-en-ny-fortaelling-om-erhvervsuddannelse.pdf?la=da

Rapportens anbefalinger

Rapporten peger på, at der er stort potentiale i at fokusere på bæredygtighed som et centralt fundament i erhvervsuddannelserne. Viden, færdigheder og dannelse går hånd i hånd. Eleverne ser bæredygtige handlinger som en del af deres identitet, uanset om det er kokken, der laver menuens CO2 regnskab, tømreren, der vælger bæredygtige byggematerialer eller business eleven, der udformer bæredygtige forretningsmodeller. Det afgørende er, at bæredygtighed oversættes i de enkelte uddannelser, og at eleverne får handlekompetencer, så de oplever, at de med deres uddannelser får viden og kompetencer til at skabe bæredygtige løsninger inden for deres fag.

Rapporten peger endvidere på at arbejdet i erhvervsuddannelserne med bæredygtighed forstærkes når det sker i partnerskaber. Her spiller erhvervsskolerne en helt central rolle, da skolerne har tæt kontakt til grundskolerne, erhvervsvirksomheder og lokalpolitikere. Når disse parter samarbejder forstærkes resultaterne, som når Sønderborg kommune – som lærende bæredygtigheds by – initierer et samarbejde, hvor erhvervslivet, forskning, erhvervsskolen, gymnasier, grundskoler, civilsamfund og lokalpolitikere samarbejder om at gøre Sønderborg kommune CO2 neutral i 2029.

UNESCOs danske strategi

Den danske UNESCO nationalkommission bygger ligeledes sin strategi 2019-22 på partnerskaber som et centralt grundlag. UNESCO`s organisation UNEVOC har udarbejdet guiden ” Greening Technical and Vocational Educations – A practical guide for institutions”, der beskriver en række anbefalinger til erhvervsskolernes arbejde med at implementere bæredygtighed, såvel i undervisningens indhold, som i skolens drift. UNESCO støtter endvidere netværkene ”Lærende Byer” og ” Kreative Byer”. Gennem netværket får byer kontakt og samarbejder med byer over hele kloden om arbejdet med FN`s verdensmål for bæredygtig udvikling. Sønderborg og Kolding er som eneste danske byer medlemmer af henholdsvis netværket ”Lærende byer” og ” Kreative byer”. Såvel guiden som netværkene vil være brugbare for fortsat udvikling af bæredygtighedsprofilen på erhvervsuddannelserne.

Vil du høre mere?

Cphfacilitation bidrager gerne med rådgivning og samarbejde om udvikling af en bæredygtighedsprofil på erhvervsuddannelserne og i deres lokalsamfund. Dette kan være støtte til udarbejdelse af bæredygtighed i curriculum, støtte til arbejdet med fokus på bæredygtighed i såvel uddannelserne som i skolens drift, eller støtte til og facilitering af lokale partnerskaber om udvikling af bæredygtige erhvervsuddannelser.

For yderligere information og dialog, kontakt seniorådgiver Flemming Olsen, flemming.olsen@ cphfacilitation.dk eller på mobil 3051 0897.