Typer af undervisningstilsyn

Typer af undervisningstilsyn

Der findes flere typer af tilsyn med undervisning. Her er præsenteret de tre mest almindelige tilsyn.

Det første tilsyn er rettet mod private skoler, lilleskoler, frie skoler mm., som skal udføres af en certificeret tilsynsførende. Partner Knud Nordentoft har denne certifikation.

Tilsynet går ud på, at sikre at undervisningen i private skoler står mål med det, der sædvanligvis foregår i folkeskolen. For tilsynet er flg. gældende: Valgt af forældrekredsen og skal være certificeret af Undervisningsministeriet. Tilsynsførende må føre tilsyn i seks år på samme skole og kun på fem skoler.

Tilsynet skal kortlægge at og rapportere om følgende forhold:

- kvaliteten af undervisningen står mål med folkeskolen?

- børn og unge har forventelige standpunkter?

- der er frihed og demokrati?

- undervisningssproget er dansk ( undtagen i fremmedsprog)?

- der er procedurer for underretninger?

- om der er modtaget donationer på mere end 20.000- fra én donor?

Efter tilsynet: Samtale med lærere og ledelse. Fremlæggelse af observationer for

forældrene samt udfyldelse tilsynserklæring på tilsynsportalen i Undervisnings-

ministeriet.

Et andet tilsyn, der tilbydes kommuner, er tilsyn med hjemmeundervisning. Et fænomen der i de seneste år har været i stor stigning.

Tilsynet skal også her godtgøre, at undervisningen står mål med folkeskolens undervisning.

Der udarbejdes tilsynsrapport på hvert enkelt barn til kommunens videre foranstaltning.

Et tredje tilsyn som Cphfacilitation også udfører for kommuner, er tilsyn med private aktørers specialskoletilbud, f.eks. skole-behandlingstilbud. Ligeledes her er omdrejningspunktet for tilsynet, at undervisningen skal stå mål med kravene til folkeskolen. Der udarbejdes tilsynsrapport til kommunen samt til undervisningsstedet.

Cphfacilitation tilbyder alle tre former for tilsyn på undervisningsområdet. Hvis du vil vide mere om vores arbejde med tilsyn på undervisningsområdet kan du kontakte partner og senior rådgiver Knud Nordentoft 40305281 eller på mail knud.nordentoft@cphfacilitation.dk.