Webinarer for kommuner om FN`s verdensmål i efteråret 2021

Webinarer for kommuner om FN`s verdensmål i efteråret 2021

I samarbejde med CSR-forum fortsætter Cphfacilitation rækken af webinarer om kommunernes arbejde med politikudvikling, ledelse, implementering og resultatmålinger af kommunernes arbejde med FN`s verdensmål.

Her præsenteres et uddrag af programmet:

1. Webinar afholdes d. 1. oktober 2021 med overskriften” Kommunalvalget som accelerator af den bæredygtige omstilling i kommunerne”.

I november afholdes kommunalvalg og de nye byråd/kommunalbestyrelser tiltræder januar 2022. Webinaret sætter fokus på hvilken betydning verdensmålene spiller i den kommunale valgkamp og hvordan bæredygtig udvikling kan komme til at danne grundlag for politikudviklinger i den kommende byrådsperiode.

Steen Hildebrandt giver et overblik over hvordan kommunerne arbejder med verdensmålene netop nu frem mod kommunalvalget, og herefter fortæller udviklingskonsulent Maria Maarbjerg om Gentofte kommunes arbejde med at sikre bred forankring af arbejdet med verdensmålene med et særligt fokus på ledelse indsatsen.

2. webinar afholdes d. 8. november 2021 med overskriften ”Partnerskab for handling – erhvervslivet som medspiller af den lokale bæredygtige omstilling”.

Verdensmål 17 sætter fokus på partnerskaber, og på dette webinar sætter vi fokus på kommunernes samarbejde med det lokale erhvervsliv om FN`s verdensmål.

Projektchef Rikke Agerholm Therkildsen fra FN17 Business Center i Viborg fortæller om hvordan centret understøtter virksomheder i at gøre verdensmål til forretning. Målsætningen er at støtte virksomheder, især SMV`ere i at forløse deres fulde potentiale. Efter model fra sportens verden er der etableret et fysisk center, hvor virksomheder kan sende medarbejdere hen for at modtage koncentreret træning med udgangspunkt i virksomhedens egne styrker og svagheder.

Herefter fortæller erhvervs- og Udviklingschef Babar Djahari fra Nyborg kommune om kommunens samarbejde med private virksomheder om realisering af kommunens politik for grøn omstilling.

3. webinar afholdes d. 3. december 2021 med overskriften ”DK2020 som løftestang for det systematiske arbejde med bæredygtighed på flere bundlinjer”.

Hovedparten af landets kommuner deltager i DK2020, et klimapartnerskab mellem KL, Regionerne og Realdania, der støtter kommunerne i udvikling af deres klimaplaner. I projektet skal kommunerne anvende en ramme for resultatopfølgning udviklet af C 40 ” Climate Action Planning Framework”. I denne er formuleret en række mål, der ikke kun er rettet mod klima og miljø, men også på de sociale og økonomiske gevinster/merværdi, der kan forventes som følge af implementeringen af klimahandlingsplanen. Der måles på flere bundlinjer. På webinaret vil kommunerne dele erfaringer om at måle indsatsen på flere bundlinjer.

Det er gratis at deltage i webinarerne, der alle afholdes i tidsrummet kl. 9.00- 10.00.

Tilmelding kan foretages til partner i Cphfacilitation Flemming Olsen på flemming.olsen@cphfacilitation.dk