Boganmeldelse: Ledelse i politisk styrede organisationer

Boganmeldelse: Ledelse i politisk styrede organisationer

Boganmeldelse i Plenum, Skoleledernes Magasin, nr. 20/1:

Ledelse i politisk styrede organisationer

Peter Aagaard og Annika Agger (red.) Hans Reitzels Forlag. 325 sider, 350 kr.

Som skoleleder må du hele tiden forholde dig til politik og lovgivning. Fra kommunalbestyrelsen, fra skolebestyrelsen eller fra regeringen og undervisningsministeren. Og i Folkeskoleloven, Persondataloven, Forvaltningsloven og mange andre love og regler. Selvsagt må skoleledelsen altså forholde sig til ønsket om ledelse i politisk styrede organisationer. Og denne bog sætter fokus på ledelse i politisk styrede organisationer. Politik har i dag en betydning, der rækker langt ud over det politisk-administrative system.

Dynamikken i politisk styrede organisationer, herunder offentlige organisationer, er speciel. I de fleste erhvervsvirksomheder spiller økonomi en central rolle, men politisk styrede organisationer er ofte også orienteret mod andre mål. Fagprofessionelle idealer og mere generelt skabelsen af værdi for den brede offentlighed er ofte et centralt omdrejningspunkt

Det stiller særlige krav til ledelsen i politisk styrede organisationer, der må forene budgethensyn med en fagligt forsvarlig løsning af arbejdsopgaverne. Og i skolen er der jo en kerneopgave: børn og unges læring, trivsel, udvikling og dannelse. Bogen giver et teoretisk og historisk overblik om emnet, og så bærer den præg af at være en lærebog om:                                                                                                                         - Teori om ledelse i politisk styrede organisationer.                                                         - Udviklingstendenser i ledelse i politisk styrede organisationer.                                   - Aktører/relationer i ledelse af politisk styrede organisationer.

Kapitlerne, som er skrevet af kompetente ledelsesforskere, lektorer, professorer, adjunkter og programledere, er logisk og empirisk op- byggede. Mange af dem afsluttes med en konklusion eller oplæg til diskussion og drøftelse. Alle har en udførlig litteraturliste. Vi kommer vidt omkring. Og redaktørerne peger i slutningen af bogen på, at de helt overordnet mener, at ”det er muligt at pege på tre centrale opgaver eller tendenser på tværs af det meget brede felt af politisk styrede organisationer, som det er vigtigt, at lederne holder øje med”:

- Afklar kontinuerligt og konkret, hvad offentlig værdi er for jeres organisation.      - Vær bevidst om kompetencer.                                                                                              - Arbejd med legitimitet

Alt i alt en spændende og velskrevet bog, man bliver klog af at læse. Skal den så stå på skoleledelsens boghylde? Ja og nej. Ikke til dagligdagen og som opslagsbog; men derimod når man gerne vil ”nørde” ned i et interessant og relevant tema som politisk styring og ledelse.

KNUD NORDENTOFT, Senior rådgiver, Cphfacilitation