Boganmeldelse: Kan reformer overhovedet lykkes?

Boganmeldelse: Kan reformer overhovedet lykkes?

Hvilken præstation! På små 200 sider lykkes det Peter Ulholm at give et fyldestgørende og nuanceret rids af de sidste 25 års danske skoleudvikling. Og denne beskrivelse ses gennem internationale og nationale briller. Endvidere kommer Ulholm elegant af sted med at give sit bud på en fremtidig og lykkelig udvikling af skolen i Danmark.

Tilmed er bogen let tilgængelig, idet Ulholm skriver i et sprog, der både er beskrivende, forståeligt, tilgængeligt og flydende.

Bogen er forsynet med et stærkt forord af den finske skoleforsker og rådgiver Pasi Sahlberg. Her argumenterer Sahlberg for, at vi fremover skal have ”mere nordlys” med i den danske skoleudvikling. Han siger også, at vi skal huske at tage fællesskab, tillid, værdighed og leg med ind i skoleudviklingens platform.

Bogens fem kapitler har følgende overskrifter og indhold:

· Kan skoleudvikling lykkes?

· Driverbegrebet og internationale perspektiver på skolereformer

· Skoleudvikling i Danmark fra tusind blomster til stram statslig styring

· Positive og negative drivere i skoleudviklingen i Danmark

· Fremtidens drivere i skoleudvikling hvis det skal lykkes

Det internationale perspektiv i bogen hentes bl.a. hos Michael Fullan, Andy Hargreaves,  Dennis Shirley, Beatriz Pont og som nævnt Pasi Sahlberg. Det kloge og dermed lærende ved disse internationale blik og opfattelser er, at forfatteren ikke bare lader dem være sandheder, der lige uden videre kan overføres. Nej, de oversættes og bearbejdes til en dansk kontekst, og vel at mærke i afstemthed med afsender og modtagere.

Til forståelsen og beskrivelsen af de sidste 25 års danske skoleudvikling har forfatteren foretaget interviews med en række spædende og centrale aktører i denne udvikling. 20 forskellige personer har bevidnet deres syn på skoleudviklingen i Danmark, både det der er passeret, og det der skal ske fremover. Aktørerne er bredt sammensat og rummer bl.a. tidligere ministre, nuværende borgmestre, formænd for faglige organisationer (herunder skoleledernes) forældre, ledere og elever. Deres vidnesbyrd danner baggrund for Peter Ulholms bud på positive og negative drivere i skoleudviklingen i Danmark.

Med inspiration fra Fullan opstiller han en række drivere for den danske skoleudvikling. Vi tager de positive først: 1. Et fælles med en fælles fortælling, der kan kommunikeres klart, 2: Få, brede overordnede mål, 3: Brug af forsøg og forskning og 4: Tilstrækkelige ressourcer. Og så de negative: 1: Pseudokommunikation, 2: Rationel styringsfilosofi, 3 Politiseret forskning og 4: Uklar strategi.

Vi får gavmildt også gode bud på, hvordan det så kunne føres ud i livet. Bl.a. peges der på nødvendigheden af og følsomheden i forhold til at forstå, at den enkeltes skoles udviklingsbehov defineres af dens elever. Og dette er fuldstændig centralt og nødvendigt for, at der kan skabes en bæredygtig fælles skoleudvikling i Danmark.

Kan reformer overhovedet lykkes, spørger Ulholm, og kommer selv med svaret: Ja!

Han siger tilmed, at vi lige nu står med historisk gode muligheder for at lykkes dermed. Indholdet og anbefalingerne fra Pasi Sahlberg i bogens forord er uden tvivl af afgørende betydning for succes.

Læs blot bogen og få svar på hvorfor og hvordan!

Den anbefales på det allerbedste!

Knud Nordentoft

Partner

Cphfacilitation

Ovenstående anmeldelse blev bragt i Plenum 5, november 2021, Skolelederne

Skolen i udvikling - kan reformer overhovedet lykkes?

Af Peter Ulholm, 196 sider. Kr. 198,75, Dafolo