Unik viden om digital selvmobning hos unge

Unik viden om digital selvmobning hos unge

Foreningen Spiseforstyrrelser og Selvskade har undersøgt digital selvmobning eller auto-trolling blandt elever på danske gymnasier og HF.

Digital selvmobning kan være tegn på alvorlig mistrivsel. Et alvorligt tema, som der indtil denne rapport manglede viden om i et dansk perspektiv. Så det er første gang, at auto-trolling er undersøgt systematisk blandt danske unge.

Undersøgelsen er offentliggjort af Foreningen i rapporten: "AUTO-TROLLING HOS UNGE - ET STUDIE AF DIGITAL SELVSKADE BLANDT ELEVER PÅ STX OG HF".

1.362 gymnasie- og HF-elever har deltaget i undersøgelsen, og af dem har fem procent svaret, at de har erfaring med auto-trolling. Undersøgelsen er ikke repræsentativ, da det har været frivilligt for gymnasier og elever at deltage.  Det er derfor ikke muligt på baggrund af undersøgelsen at konkludere, hvor udbredt auto-trolling er blandt elever på gymnasier og HF i Danmark, men den giver et indblik i, hvem der udøver auto-trolling, hvorfor de gør det, og hvordan de oplever det.

Partner og seniorrådgiver Hjarn v. Zernichow Borberg fra Cphfacilitation har haft æren af at sparre med projektleder Birgitte Bøgh Normann Gade, som har udarbejdet den omfattende rapport. Cphfacilitation takker for tilliden.