Anmeldelse: Ydmyghed i ledelse

Anmeldelse: Ydmyghed i ledelse

Ydmyghed er jo den første af 7 primære klassiske dyder, hvis modsætninger er de syv dødssynder eller laster, hvoraf hovmod, som ydmyghedens modsætning, er den første. Hvad er lettest at være i sin ledelse? Koncentrerer det sig mon omkring dyderne eller lasterne?

Udover ydmyghed er der følgende seks 6 dyder: generøsitet, mådehold, retfærdighed, taknemmelighed, barmhjertighed og mod. De resterende seks laster er: griskhed, nydelsessyge, misundelse, fråseri, vrede og dovenskab.

Ved du med dig selv, hvordan du er i din ledelse og om du er ydmyg?

I Karsten Mellons fremragende og velskrevne bog gøres der på meget nuanceret vis rede for, hvordan ydmyghed og ledelse hænger sammen, og forfatteren siger selv: ”Ydmyghed i ledelse fører til bedre ledere.”

Bogen har naturligvis en del relevant, gennemtænkt og hjælpsom teori om ledelse og ydmyghed, og desuden en række vedkommende cases fra det virkelig liv. Karsten Mellon tager os endvidere i hånden og guider os gavmildt til en række forskellige filosoffer og tænkere, fra Aristoteles over Søren Kirkegaard til Ole Fogh Kirkeby m.fl.. Herudover er der en række spændende og vedkommende interviews i bogen. Her møder vi en række forskellige ledere, som alle bidrager med deres synspunkter omkring ydmyghed i ledelsesarbejdet. Det er bl.a. flg. teoretikere, politikere og ledere: Edgar H. Schein, Peter A. Schein, Marianne Jelved, Halime Oguz, Bertel Haarder, Jens Moberg, Hanne Fugl Eskjær, Bodil Nordestgaard, Ismiris, Rie Perry, Jesper Tangbæk, Jonas Rasmussen, Pernille Sand og Gitte Løvgren. Bogen er inddelt i fire dele: 1) Introduktion til ydmyghed, 2) Ydmyghed i ledelse, 3) Ydmyghed i praksis og 4) Tekster til inspiration.

De fire dele er igen underopdelt i hele 21 kapitler. Afsluttende med en omfattende litteraturliste.

I teksterne til inspiration får vi meget generøst den canadiske ledelsesguru og professor Henry Mintzberg inddraget i form af hans syn på ledelse, både i strategisk lys samt i diskussionen om det handler om transformation fra oven eller engagement på gulvet.

Det træder klart frem i bogen, at vi som ledere bør forholde os ydmygt. Man er ikke universets centrum, men er noget i kraft af andre mennesker.  Og bogen giver undervejs et utal af eksempler på ydmyghed i ledelse. Blandt andet: 1) Fagprofessionel ydmyghed, 2) Organisatorisk ydmyghed, 3)Borgerrettet ydmyghed og 4) Borgernær ydmyghed.

Karsten Mellon formidler ydmygt igennem hele bogen både teori om og praktik i ledelse, og han forholder sig som forsker lige præcis til emnet med en fagprofessionel ydmyghed, og det er meget klædeligt og eftertragtelsesværdigt! Han siger selv i afrundingen: ”Denne bog slår et slag for ydmyghed i ledelse som en nødvendig ledelseskvalitet…..Ydmyghed virker og fungerer to veje: Der er den ydmyghed, som du kan finde hos andre, og den ydmyghed, som andre håber, forventer eller kræver af dig.”

Rektor Lene Tanggaard har sammen med professor Amy C. Edmondson givet bogen anbefalinger på første side, og vi bliver absolut ikke skuffede undervejs eller efter endt læsning.

Bogen anbefales på det allerbedste. Den er god at blive klog af og med, såvel refleksivt som profleksivt. Den henvender sig til alle, der beskæftiger sig med ledelse såvel i ”det virkelige liv” som i forsknings- og uddannelsesverdenen.

Læs den og tag dermed et ”servicetjek” på ydmyghed i din egen ledelse.

Knud Nordentoft, Partner