Deleøkonomiske potentialer

Deleøkonomiske potentialer

Rapporten ”Deleøkonomiske potentialer for strategisk regional udvikling og bæredygtig vækst” er resultatet af et udviklingsforløb gennemført af cphfacilitation for Region Hovedstaden i november 2016 – januar 2017.

Forløbet er led i regionens udmøntning af sin regionale vækst- og udviklingsstrategi ”Copenhagen – hele Danmarks hovedstad” inden for væksttemaet ”Smart vækst – investeringer”. I vækst- og udviklingsstrategien beskrives deleøkonomi som ”vækstdriver inden for den smarte vækst” og ønsket om øget viden på området således:
”Regionen vil sammen med relevante parter tage initiativ til at kortlægge de økonomiske potentialer og tilkoblede udfordringer for en styrkelse af en socialt ansvarlig deleøkonomi i Greater Copenhagen ved at:

  • Undersøge potentialer for mindre brug af ressourcer ved deleøkonomi
  • Afdække barrierer for en styrkelse af deleøkonomien
  • Investere i de digitale udviklings- og vidensmiljøer, der kan løfte de digitale services i regionen inden for deleøkonomi sammen med de relevante parter.”
    (Region Hovedstaden, 2015)

Rapporten bidrager til regionens arbejde med deleøkonomi knyttet til de to første indsatser beskrevet ovenfor. Forløbet er tilrettelagt og rapporten er udarbejdet i tæt samarbejde med Center for Regional Udvikling. Rapporten kan læses som et Working Paper, der apporterer dialoger med aktuelle aktører og interessenter i regionen. Rapporten søger at kortlægge, strukturere, indledningsvis analysere, og understøttende handlingsrette aktiviteter på formelle og uformelle udviklingsplatforme med deleøkonomiske potentialer.

Vil du høre mere om dette, så kontakt partner Flemming Olsen på mobil 3051 9897 eller e-mail flemming.olsen@cphfacilitation.dk.