Ledelsesudvikling på en skole

Ledelsesudvikling på en skole

Cphfacilitation har et givende samarbejde med Erhvervsskolen af 2011 om udvikling og kvalitetssikring af ledelsesteamets ledelsesvaretagelse.

Udvikling og kvalitetssikring i ledelsesteamet har navnlig koncentreret sig om to indsatser: 1) Udvikling af ledelsesteamets samlede ledelsesvaretagelse og 2) Coaching af de enkelte ledere ift. deres specifikke ledelsesopgave

Ledelsesteamet er forholdsvis nyetableret, idet nyeste afdelingsleder blev ansat 1. februar 2020 og en anden lige lidt tidligere.

Ønsket om indsatsen blev udtrykt af øverste leder samt af resten af ledergruppen.

Vi var enige om at begynde med et seminar over to dage for det nye ledelsesteam. Indhold og process for dette seminar blev grundigt forberedt af rådgiver i lærerigt og konstruktivt samarbejde med HR-medarbejder og adminsitrativ leder fra ES 2011. Og øverste leder blev involveret efter behov.

Seminaret havde fået arbejdstitlen Fra pædagogisk grundlag til handling - pissegod ledelse. Denne titel havde en slet skjult henvisning til den udmærkede bog af prorektor Alexander von Oettingen, Pissedårlig undervisning.

Der var bl.a. følgende indholdsbrikker til seminaret: a) Tjekind – hvad kommer du med, og hvilke ønsker har du for ledelsesinternatet? b) Lære hinanden bedre at kende – præsentation v. interview; c) Ledelsesgrundlag – fra personligt til fælles – begyndende arbejde med skolens pædagogisk og værdigrundlag som bagtæppe samt d) Fra værdigrundlag/ledelsesgrundlag til handling med fokus på Uddannelsesplaner, Kompetenceudvikling, Fælles forberedelse, Særaftaler med elever – mere holdundervisning, Pausetid for medarbejdere.

Tilsvarende var der også punkter på programmet om e) Ledergruppens organisationsplan og indhold af samme – hvordan skal det se ud? f) Teambuilding i ledelsesteamet/ledelsesgruppen – hvilke ønsker har vi til styrkelse af ledergruppens ledelsesvaretagelse? samt g) Aftaler om opfølgninger på aftaler i seminaret.

Efter seminaret er der blevet fulgt op på alle aftalerne i ledelsesteamet. Rådgiver har i samarbejde med øverste leder og HR-medarbejder bistået ledelseseteamet med dette arbejde, således der også i hverdagen ses en bedre sammenhæng mellem kort og terræn.

Der følges også op på dette første seminar i ledermøder med og uden rådgivers tilstedeværelse. Ligeledes er der efter planen lagt op til et eller to opfølgende semnarer med hele ledelsesteamet.

Ligeledes har rådgiver haft coachende samtaler med hver enkelt leder i teamet. Omdrejningspunktet i disse samtaler er netop den enkelte leders specifikke ledelsesopgave i den samlede ledelse af skolen. Disse samtaler fortsættes efter behov.

Alt i alt har øverste leder valgt med disse indsatser at spænde et stærkt og udviklingsorienteret net ud under sin ledergruppe. Ønsket om en sikker drift i et godt udviklingsperspektiv står klart.

Hvis du vil vide mere kan du kontakte partner og senior rådgiver Knud Nordentoft 40305281 eller på mail knud.nordentoft@cphfacilitation.dk.