Lars Thore Jensen

Lars Thore Jensen

Lars  er ekstern seniorrådgiver i Cphfacilitation. Lars er særligt optaget af ledelse, forbedret opgaveløsning og uddannelses- og skoleudvikling.

Lars har primært været ansat i uddannelsessektoren med en bred kontakt til arbejdsmarkedet parter og til en rækker virksomheder og organisationer.

Lars er P.hd. i statskundskab, cand.rer.soc. (socialvidenskab), Master i gymnasiepædagogik samt VVU i voksenundervisning. Lars har også erfaring med lokalpolitik og interessevaretagelse.