Vi vil forsætte følgeskabet med de 17 verdensmål!

Vi vil forsætte følgeskabet med de 17 verdensmål!

Derfor inviterer vi i samarbejde med Klub til en lille nytårskur onsdag d. 22. januar 2020. Mødet finder sted i Klub, Linnésgade 25, 1361 København K, i tidsrummet 13.30 til 16.00.

Vi kalder arrangementet: ”FRA 2020 TIL 2030 – brobygning mellem borgere og politikere om Verdensmålene”

Vi har inviteret Mette Gjerskov, MF og også næstformand for Folketingets Tværpolitiske Netværk for Verdensmålene for Bæredygtig Udvikling til at komme med et indlæg om verdensmålene set fra politisk hold.

Endvidere har vi inviteret en række unge, som også vil give deres indspark til og synspunkter på handlinger som følge af Verdensmålene.

Vore gode og spændende gæster inviteres til at deltage i den efterfølgende debat.
Ligeledes er der lejlighed til at netværke bl.a. om verdensmålene.

Efter klimatopmødet i FN d. 23.09.2019, hvori Danmark spillede en ansvarsfuld rolle, og efter C-40 topmødet i København i uge 41 er spillebanen endnu mere klar, og den afventer fremadrettet således bare vore kloge handlinger fremadrettet.
Mødet har til formål at skærpe og forpligte mødedeltagernes handlinger efterfølgende, idet der jo ”kun” er 10 år tilbage, inden SDG’erne skal være opfyldt!

Vi ser meget frem til mødet med drømmen om, at vi sammen kan bidrage til den nødvendige udvikling for verden.