Cphfacilitation og CSR Forum fortsætter samarbejde om” verdensmålsnetværk for kommuner”

Cphfacilitation og CSR Forum fortsætter samarbejde om” verdensmålsnetværk for kommuner”

I 2019 etablerede CSR Forum i samarbejde med cphfacilitation og Tænketanken Mandag Morgen  ”SDG Leadership: Bæredygtig udvikling med kommunen som katalysator”.

Netværket samlede i 2019 14 medlemmer fra forskellige kommuner og uddannelsesinstitutioner.

Det faglige omdrejningspunkt i netværkets møder var omsætning af FNs verdensmål til kommunernes indsats. Netværket arbejde aktionsforskningsbaseret med besøg i Bornholms regionskommune og i Sydhavnen i Københavns kommune. Undersøgelser og inspiration i marken blev suppleret med faglige oplæg fra eksperter og besøg i Kommunernes Landsforening.

I efteråret 2020 videreføres og udvides netværket i regi af CSR Forum og Cphfacilitation. Missionen med netværket er at accelerere en bæredygtige udvikling på tværs af kommunegrænser via et netværk, hvor der etableres et fælles fagligt afsæt for en bæredygtig omstilling med udgangspunkt i den nationale baseline for FN`s verdensmål, der offentliggøres af Danmarks Statistik sommeren 2020.

Netværket samler politikere, strateger og praktikere på tværs af kommunerne og vil frem til sommeren 2021 fokusere på, hvordan den offentliggjorte baseline kan omsættes i en meningsfuld handlings- og målramme for kommunernes arbejde.

Der er planlagt følgende program for netværkets arbejde:

Programmet kombinerer tre fysiske netværksmøder og tre webbaserede møder. På alle møderne afvejes ny viden, faciliterede læring og networking.

29. oktober 2020- “Fra verdensmål til vores mål”

María A. Petrera, Manager, SDG Strategy & Innovation, Deloitte og Lene Sternsdorf, Klimakoordinator Sønderborg Kommune (København)

30. november 2020– ”Tilblivelsen- ideerne og arkitekturen bag” - Christian Friis Bach, tidl. undergeneralsekretær i FN, tidl. minister for udvikling (Online)

28. januar 2021 - “Verdensmålene – et bidrag til kvalificering af vores strategier og handlinger” - Niels Nybye Ågesen, Kommunaldirektør, Vejle Kommune (Vejle)

16. marts 2021 - “Verdensmålene – en operationalisering ind i en kommunal kontekst, drivers, barrierer og effekter” Line Vind, Chefkonsulent, Gladsaxe Kommune (Online)

4. maj 2021 - “Interessenter, samskabelse – at udvikle resultater, kompetencer og kapacitet” - Henriette Kahré Freris, Senior forretningsudvikler, SDG Business Booster Consultant, Erhvervshus, Hovedstaden

(Online)

10. juni 2021 - “Dokumentation, måling, afrapportering og kommunikation” - Jette Søndergaard Hansen, Strategisk programchef, Direktionssekretariatet, Herning Kommune (Herning)

Fremdriften mellem møderne varetages af netværkssekretariatet som drives i samarbejde mellem CSR Forum og Cphfacilitation.

Deltagerpris er 10.000 kr. for et medlem og 25 pct. rabat for yderligere deltagere fra samme kommune.

Nærmere oplysninger fås hos partner Flemming Olsen, flemming.olsen@cphfacilitation.dk, eller 3051 9897.