13. januar 2023: Gør verdensmålene til hverdagsmål i skoler og dagtilbud

13. januar 2023: Gør verdensmålene til hverdagsmål i skoler og dagtilbud

Konference om dagtilbud og grundskolers arbejde med FN`s verdensmål for bæredygtig udvikling med fokus på, hvordan skoleledere, lærere og pædagoger m.v. kan implementere verdensmålene i den pædagogiske praksis.

Konferencen afholdes fredag den 13. januar kl. 9.00-13.00 hos Dansk Industri H.C. Andersens Boulevard 18, København V. Deltagerpris: 1.495 kr., inkl. moms og med frokost. Online tilmelding kan ske her. Konferencen er - med udgangspunkt i FN’s 17. verdensmål om ”partnerskab for handling” - arrangeret af Cphfacilitation i samarbejde med en række centrale aktører på det pædagogiske udviklingsområde: Kommunernes Landsforening, Danmarks Lærerforening, Skolelederforeningen, BUPL, Skole og Forældre og Danske Skoleelever.

Konferencen udgangspunkt er oplæg fra bl.a. tidligere formand for FN Mogens Lykketoft, Folketingets 2030-netværk og repræsentanter fra kommuner og skoleelever. Som deltager kan du blive klogere på praksis og erfaringer gennem to valgfrie workshops. En afsluttende paneldebat konkretiserer det videre arbejde.

Hvad handler konferencen om? Der ligger en stor og vigtig opgave hos dagtilbud og grundskoler i at ruste nutidens børn og unge til at bidrage til en bæredygtig omstilling med omdrejningspunkt i FN’s verdensmål. Konferencen skal bidrage til en fælles forståelse af, hvad der skal til for at etablere fundamentet for denne omstilling. Gennem fælles vidensdeling og debat bliver det konkretiseret på konferencen, hvilke skridt der kan føre arbejdet videre.

Program

9.00-10.00 FÆLLES AFSÆT: HVORFOR ER DET VIGTIGT MED EN BÆREDYGTIG KOMPETENCEUDVIKLING?

Politiske og sagkyndige repræsentanter fortæller om deres vinkel på emnet og hvilke tiltag, de mener skal til for at skabe en bæredygtig kompetenceudvikling blandt børn og unge i dagtilbud og grundskole.

Indlæg fra:

· Mogens Lykketoft, tidligere formand for FN og fadder til verdensmålene

· Katarina Ammitzbøll, formand for Folketingets tværpolitiske netværk 2030

· Dorte West, borgmester i Herning Kommune og medl. af KL’s Børne- og Undervisningsudvalg

· Marie Holt Hermansen, formand for Danske Skoleelever.

10.15-12.00 WORKSHOPS: FN’S VERDENSMÅL I DEN PÆDAGOGISKE PRAKSIS I DAGTILBUD OG GRUNDSKOLE.

Som deltager vælger du to workshops blandt flere om arbejdet med børn og unge om verdensmålene og bæredygtighed. Workshops spænder fra børnehaver og vuggestuer over 2030-skoler eller UNESCO-skoler til indlæg fra forskere og forfattere, som har viden om eller formidler verdensmål til børn og unge.

12.15-13.00 DEBAT OM KONKRETE TILTAG - gennem en faglig debat trækker vi linjerne op for arbejdet med at skabe en bæredygtig fremtid for børn og unge.

Paneldebatten samler op på, hvordan vi fremadrettet kan støtte praksis, så børn og unge kan bidrage til realiseringen af FN’s verdensmål for bæredygtig udvikling. Panelet er sammensat af:

· Claus Hjortdal, formand for Skolelederne

· Dorthe Lange, næstformand i Danmarks Lærerforening

· Birgitte Conradsen, næstformand i BUPL

· Rasmus Edelberg, formand for Skole og Forældre

· Marie Holt Hermansen, formand for Danske Skoleelever

· Dorte West, borgmester i Herning Kommune og medl. af KL’s Børne- og Undervisningsudvalg

Centrale output fra debatten bliver samlet op og sendt til deltagerne efter konferencen.

13.00-14.00 NETVÆRK - SANDWICH INKL. VAND

Læs mere om, hvilke workshops, du kan vælge blandt, og tilmeld dig her.

Workshops

Du kan vælge mellem en række emner:

En bæredygtig verden i børneperspektiv (workshop A)

Institutionsleder Annette Grunnet og udviklingschef Lillian Bjelke fortæller om TitiBo-gruppens arbejde med de 17 verdensmål, og hvordan de omsætter bæredygtighed til hverdag i børnehaver og vuggestuer. Læs om TitiBo-gruppen og deres arbejde.

Sådan kan FN’s verdensmål bringes i børnehøjde i dagtilbud (workshop B)

Professor emeritus Stig Brostrøm fra Danmarks Pædagogiske Universitet har fulgt arbejdet med FN’s verdensmål for bæredygtig udvikling for BUPL, og giver sit bud på, hvordan bæredygtighed kan bringes i børnehøjde.

Verdens første cirkulære børnehus indrammer børnenes forståelse af bæredygtighed (workshop C)

Arkitekt Jan Renè Rasmussen, Ejendomscentret i Gladsaxe kommune, fortæller hvordan cirkulært byggeri indrammer børnenes forståelse af bæredygtighed. Områdeleder Hanne Heiberg deler sine erfaringer med at tilrettelægge det pædagogiske arbejde, så det støtter børnenes forståelse for en bæredygtig fremtid.

Randersgades skole: 2030-skole uddanner eleverne til ”bæredygtighedsaktivister” (workshop D)

Tidligere udskolingslærer og profilkoordinator på Randersgade skole (nu pæd. Leder på Skovbrynet Skole, Gladsaxe Kommune), Rikke Torp Villumsen, fortæller hvordan Randersgades skole klæder eleverne på til være ”bæredygtighedsaktivister” og medvirke aktivt til at løse de udfordringer, verden står overfor.

Den grønne friskole på Amager: Om arbejdet med en bæredygtig vision og en grøn handleplan (workshop E)
Skoleleder Dorthe Junge giver indblik i skolens måde at omsætte visionerne til konkret pædagogisk praksis, så bæredygtighed i bred forstand kan gå hånd i hånd med, at børnene udvikler modet og kompetencerne til at være med til at forme fremtiden og skabe de nødvendige forandringer.

Ølsted skole: Undervisning i bæredygtig udvikling er lokalt funderet og rækker ud mod verden (workshop F)

Lærer og UNESCO-netværkskoordinator Camilla Weidinger og naturfagslærer Janus Lassen giver sammen med elever fra Ølsted Skole et indblik i skolens arbejde med FN’s Verdensmål i praksis. Som én af 84 UNESCO-Verdensmålsskoler har Ølsted Skole afholdt første Verdensmålstemauge, hvor alle skolens elever og lærere var engagerede i at formidle og skabe produkter, der satte fokus på specifikke Verdensmål.

Maglegårdsskolen, Gentofte: Fra komplekse problemer til langsigtede løsninger (workshop G)

Skoleleder Niels Munch-Andersen, lærer Jakob Tandrup Esbensen, udviklingskonsulent Christian Gomes Bindslev og elever fra skolen fortæller om skolens arbejde med FN’s 17 verdensmål i børnehøjde funderet på skolens arbejde med Compassionate Systems Framework.

Verdens Bedste Nyheder: Hvordan formidler man Verdensmålene i børnehaver og skoler? (workshop H)

Direktør og chefredaktør i Verdens Bedste Nyheder, Thomas Ravn-Pedersen, fortæller ud fra sin bog ”Håbets og handlingens pædagogik”, hvordan man som underviser kan formidle Verdensmål og bæredygtighed gennem en række handlingsrettede didaktiske forslag til at ændre verden sammen med børn og unge.

Konferencen afholdes fredag den 4. november kl. 9.00-13.00 hos Dansk Industri H.C. Andersens Boulevard 18, København V. Deltagerpris: 1.495 kr., inkl. moms og med frokost. Online tilmelding kan ske her