Sammen udvikler vi netværk om bæredygtighed

Sammen udvikler vi netværk om bæredygtighed

I partnerskab med foreningen CSR-forum afvikler Cphfacilitation tre online symposier til støtte af kommunernes arbejde med FN`s verdensmål for bæredygtig udvikling. Det er gratis at deltage i webinarerne. Der er tre symposier i alt, og det første er afholdt i januar 2021, læs mere neden for.

På det næste online symposie sættes fokus på, hvordan verdensmålene implementeres eller realiseres i den kommunale virksomhed. Symposiet afholdes tirsdag d. 4. maj 2021 kl. 13.30 - 15.30. Tilmelding kan ske til csrforum@csrforum.dk.

Det sidste møde i denne møderække afholdes torsdag d. 10. juni 2021, hvor der sættes fokus på rapportering af værdiskabelsen af kommunernes arbejde med verdensmålene.

I tilknytning til disse møder faciliterer vi fra marts måned sammen med CSR-forum et netværk for kommuner, hvor der er tilknyttet videnspartnere fra Deloitte, CBS og Roskilde Universitet m.fl. I disse møder dykkes dybere i de forskellige udfordringer en bæredygtig omstilling rummer, og de enkelte deltagere kan i et fortroligt rum sparrer med hinanden og videnspartnere om disse udfordringer.

Det koster 10.000 kr. at være med i dette netværk om året. For dette kontingent kan der deltage op til fem personer fra hver kommune. Nærmere oplysninger herom hos flemming.olsen@cphfacilitation.dk.